PředmětyPředměty(verze: 942)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Terénní cvičení z paleontologie - MG422T43
Anglický název: Field Documentation for Paleontologists
Český název: Terénní cvičení z paleontologie
Zajišťuje: Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2012 do 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:4/0, Z [DS]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Oldřich Fatka, CSc., DSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: Ing. Radek Trnka, Ph.D. (12.04.2006)
Terénní cvicení z paleontologie zahrnuje exkurze na vybrané lokality staršího paleozoika (Barrandien), mladších prvohor (permokarbonské formace stredních Cech), svrchní krídy (kontinentální a morské) a podle možností i terciéru (severní Cechy). Pri návštevách profilu vybraných lokalit bude sestaven detailní litologický profil do nehož budou postupne zanášeny údaje o výskytu a frekvenci jednotlivých nálezu makroskopických fosílií a ichnotaxonu. Na záver budou podrobne vyhodnoceny biostratigrafické a paleoekologické (taxonomie) údaje.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Rudolf Trnka (18.05.2012)

aktivní úcast a vypracování zadaných úkolu

Sylabus
Poslední úprava: Rudolf Trnka (18.05.2012)

Forma výuky: ctyri dny terénního profilování a systematického (formou "bed by bed") sberu fosíli.

Cíl: zvládnutí detailního profilování a metod biostratigrafického a paleoekologického výzkumu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK