PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Paleobiologie - MG422P40
Anglický název: Paleobiology
Zajišťuje: Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2012 do 2013
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: 85
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Petr Kraft, CSc.
Vyučující: doc. RNDr. Petr Kraft, CSc.
Atributy: K bakal. zkoušce uč. biologie
Modul Ekologie a evoluce
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Kraft, CSc. (18.05.2012)
Kurz je určen především studentům oborů neontologické biologie. Je úvodem do problematiky historické biologie a mapuje její hlavní aspekty.
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Kraft, CSc. (05.04.2012)

Briggs, D.E.G., Crowther, P.R. (eds.), 2003. Palaeobiology II. Blackwell Publishing, 583 str.

Pokorný V. a kol., 1992. Všeobecná paleontologie. Univerzita Karlova, Praha, 296 str.

Stanley S. M., 1989. Earth and life through time. W. H. Freeman and comp., New York, 690 pp.

Taylor, P. D., 2004. Extinctions in the History of Life. Cambridge University Press, 191 str.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Kraft, CSc. (18.05.2012)

Zkouška je písemná, Testuje aktivní znalost základních informací a kontext vlivů času a neživých složek globálního ekosystému.

Zápočet se uděluje za účast na terénní exkurzi v trvání jednoho exkurzního dne.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Kraft, CSc. (18.05.2012)

1) Úvodní blok - východiska paleobiologie:

a) Zkameněliny - jak vypadají, jak vznikají, co ukazují a o čem vypovídají.

b) Určování geologického času - metody určování relativního a absolutního geologického času (přesnost, spolehlivost), přehled hlavních stratigrafických jednotek a stratigrafická tabulka.

c) Geologická a geografická situace v minulosti - vznik Země, desková tektonika; přehled paleogeografie, vývoj teplot, klimatu, úrovně hladiny oceánů, zalednění, dopady na paleobiogeografii.

2) Vývoj globálního ekosystému:

a) Vznik života a vývoj v prekambriu.

b) Obecné aspekty - hromadná vymírání, evoluční fauny, tiering, vývoj specifických ekosystémů na příkladu útesů, terestrializace, vývoj bezobratlých, obratlovců a rostlin.

c) Přehled v jednotlivých geologických obdobích - s důrazem na evoluční fauny a flóry, hlavní evoluční novinky, vymírání a velké změny v ekosystémech, včetně jejich příčin, následků a evoluční úlohy. Příklady a fosilní doklady pro jednotlivá období jsou zaměřeny především na výskyty v ČR a střední Evropě.

Cvičení je blokové a probíhá v terénu. Jeho hlavním cílem je prakticky demonstrovat výpovědní hodnotu fosílií.

Prerekvizity: Podmínkou k pochopení problematiky jsou znalosti na úrovni základních kurzů systematické zoologie a botaniky. Výhodou je absolvování základního kurzu paleontologie, protože na četné doplňky "neontologických" systémů je v přednášce pouze omezený prostor.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK