PředmětyPředměty(verze: 942)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Základy paleobiologie II - MG422P06
Anglický název: Principles of paleobiology II
Zajišťuje: Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2006 do 2012
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Jaroslav Marek, CSc.
Vyučující: prof. RNDr. Oldřich Fatka, CSc., DSc.
doc. RNDr. Petr Kraft, CSc.
RNDr. Martin Mazuch, Ph.D.
doc. RNDr. Jakub Sakala, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Rudolf Trnka (30.09.2013)
V jednotlivých blocích budou probrány skupiny mikrofosílií živocišného a rostlinného puvodu, makroskopických zbytku nižších a vyšších rostlin, bezobratlých živocichu a obratlovcu. Duraz bude kladen na systematiku, taxonomii, evoluci, paleoekologii, metody výzkumu jednotlivých skupin a casoprostorové rozšírení v minulosti Zeme.
Literatura -
Poslední úprava: Rudolf Trnka (30.09.2013)

Boardman, R.S., Cheetham, A.H., Rowell, A.J., 1987: Fossil Invertebrates. Blackwell Scientific Publ., 713 pp.

Pokorný, V. a kol. (1992): Všeobecná paleontologie. - Univerzita Karlova.

Kvacek, Z. a kol. (2000): Základy systematické paleontologie. - Univerzita Karlova.

Taylor, T.N. a Taylor, E.L., 1993: The biology and evolution of fossil plants. - Prentice Hall, New Yersey, 982 pp.

Boardman, R.S., Cheetham, A.H., Rowell, A.J., 1987: Fossil Invertebrates. Blackwell Scientific Publ., 713 pp.

Pokorný, V., 1965: Principles of zoological micropaleontology. Pergamon Press. Oxford.

Taylor, T.N. a Taylor, E.L., 1993: The biology and evolution of fossil plants. - Prentice Hall, New Yersey, 982 pp.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Rudolf Trnka (30.09.2013)

Forma výuky: v zimním semestru 13 3-hodinových prednáškových bloku (v rozsahu sylabu), 13 2-hodinových praktických cvicení zameraných na praktické ukážky fosílií ze skupin ve výše uvedených blocích.

Požadavky: úcast na praktických cviceních, písemný zkušební test nebo ústní zkouška

Sylabus -
Poslední úprava: Rudolf Trnka (30.09.2013)

V 13 blocích budou probrány tyto skupiny mikrofosílií a makrofosílií živocišného a rostlinného puvodu

1. Bacteria a Eucarya

2. Houby

3. Rasy

4. Acritarcha

5. Mechorosty

6. Psilofytní rostliny

7. Kapradorosty

8. Nahosemenné

9. Krytosemenné

10. Protozoa

11. Porifera

12. Archeocyata

13. Coelentarata

14. Vermes + ichnofosílie,

15. Molusca: Poly- a Monoplacophora, Gastropodi, Bivalvia, Cephalopoda, Rostroconchia, tentakuliti+hyoliti

16. Arthropoda: korýši, trilobiti, Hexapoda, cheliceráti

17. Brachiopoda

18. Bryozoa

19. Graptolita

20. Echinodermata

21. Conodonta

22. Vertebrata: vznik obratlovcu, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci

23. Clovek: vznik a evoluce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK