PředmětyPředměty(verze: 942)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Základy paleobiologie I - MG422P02
Anglický název: Principles of paleobiology I
Zajišťuje: Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2007 do 2012
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Katarína Holcová, CSc.
Vyučující: prof. RNDr. Oldřich Fatka, CSc., DSc.
prof. RNDr. Katarína Holcová, CSc.
prof. RNDr. Martin Košťák, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Kraft, CSc.
doc. RNDr. Jaroslav Marek, CSc.
doc. RNDr. Jakub Sakala, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Rudolf Trnka (30.09.2013)
V jednotlivých blocích budou probrány základné okruhy všeobecné cásti paleobiologie: podmínky vzniku zkamenělin, paleoekologie, biostratigrafie, evoluce, paleogeografie, tafonomie.
Literatura -
Poslední úprava: Rudolf Trnka (30.09.2013)

Pokorný, V. a kol. (1992): Všeobecná paleontologie. - Univerzita Karlova.

Briggs, D.E.G., Crowther, P.R. 2001: Palaeobiology II. Blackwell publishing company.

Dodd, J.R., Stanton, R.J. 1981: Paleoecology, concepts and applications. John Wiley and son. New Yourk, London, Sydney.

Berggren, W.A., vanCouvering 1989: Catastrophes and Earth history. Princeton Univ. Press. Princeton.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Rudolf Trnka (30.09.2013)

Zápočet - projekt - prezentace nového vědeckého zjištění v oblasti paleobiologie. Zdrojem musí být anglická odborná publikace.

Zkouška - ústní v rozsahu přednášané látky

Sylabus -
Poslední úprava: Rudolf Trnka (30.09.2013)

V 13 blocích 4-hodinových prednášek budou probrány tyto okruhy:

1. Dejiny, význam a organizace paleobiologie

2. Vznik a zpusoby zachování zkamenelin

3. Systematika a její specifika v paleobiologii

4. Paleoekologie I: systémy organizmu a jejich prostredí

5. Paleoekologie II: metody paleoekologické rekonstrukce

6. Paleobiogeografie I: obecné princípy

7. Paleobiogeografie II: paleogeografie prekambria až kvartéru

8. Geologická cinnost organizmu

9. Evoluce z hlediska paleobiologie

10. Evoluce globálního ekosystému a teorie neokatastrofizmu

11. Biostratigrafie I: standardní biostratigrafické metody

12. Biostratigrafie II: eko-, klimato- a eventostratigrafie, kvantitativní biostratigrafické metody

V 4 blocích 3-hodinových cviceních budou ukázány a procviceny tyto metody paleobiologického výzkumu:

1. Terénní práce a makropaleontologické metody

2. Mikropaleontologické metody

3. Paleoekologická a biostratigrafická interpretace

4. Numerické metody v paleobiologii

Forma výuky: 12 bloku 4-hodinových prednášek, 4 bloky 3-hodinových praktických cvicení, jeden 5-hodinový blok prezentací studentských projektu

Požadavky: zápocet: úcast na praktických cviceních + vypracování a prezentace projektu (student prostuduje clánek využívající moderní paleontologické metody a výsledky prezentuje kolegum); písemný zkušební test nebo ústní zkouška.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK