PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Všeobecná geologie II (Exogenní procesy) (pro učitele) - MG421P01U
Anglický název: Physical geology II (for teachers)
Zajišťuje: Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2011 do 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MG421P01G
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Petr Čepek, CSc.
Vyučující: prof. RNDr. Petr Čepek, CSc.
Neslučitelnost : MG421P01G
Záměnnost : MG421P01G
Je neslučitelnost pro: MG421P01G
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Radek Trnka, Ph.D. (31.05.2006)
Exogenní dynamika Země pokrývá hlavní aspekty všech geologických procesů probíhajících na zemském povrchu a interakce nejvyšší části litosféry s hydrosférou, atmosférou a biosférou - zvětrávací a půdotvorné procesy. Zabývá se erozí, transportem a ukládáním horninových hmot a podává přehled o geologické aktivitě těchto činitelů: zemské gravitace, podzemní vody (včetně krasových jevů), řek, ledovců, větru (včetně geologie pouští), jezer a oceánů. Podává přehled o geologii sedimentárních pánví především s ohledem na jejich geologickou pozici, tektonický a faciální vývoj a paleogeografickou charakteristiku. Základní údaje o geologických aspektech geomorfologie a principech etapovitého vývoje zemského reliéfu ve stádiích juvenility, zralosti a senility. Geologická podstata rejuvenace a reaktivace reliéfu endogenními procesy - geomorfologické cykly.

Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. Stanislav Opluštil, Ph.D. (25.10.2019)

Kachlík V., Chlupáč I. (1996): Základy geologie. Historická geologie. – Karolinum,Praha, 341 str.

Reichwalder P., Jablonský J. (2003): Všeobecná geológia 1 – 2. - Univerzita Komenského Bratislava, 507 str.

Bahlburg H., Breitkreuz Ch. (1998): Grundlagen der Geologie. – Ferdinand Enke, Verlag, 328 str.

Press F., Siever R. (1986): Earth (fourth edition). – W.H.Freeman and comp., New York. 656 str.

Caron J.M., Gauthier A., Schaaf A., Ulysse J., Wozniak J. (1989): La planete terre.- Editions Ophrys Paris, 271 str.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Stanislav Opluštil, Ph.D. (12.06.2019)

písemný test

Sylabus
Poslední úprava: prof. RNDr. Stanislav Opluštil, Ph.D. (25.10.2019)

Zvětrávání

Pedogeneze

Podzemní voda

Krasové jevy

Geologie řeky

Jezera

Ledovce

Eolické jevy

Gravitace

Moře

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK