PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Praktikum ze všeobecné geologie II - MG421C21B
Anglický název: Laboratory course in physical geology II
Zajišťuje: Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2011 do 2013
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 26 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Stanislav Opluštil, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Stanislav Opluštil, Ph.D.
RNDr. Jakub Trubač, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Roland Nádaskay, Ph.D. (01.10.2021)
Kurz zajišťuje získání základních dovedností, potřebných pro úspěšné absolvování navazujících specializovaných kurzů. Na základě řešení praktických cvičení se studenti seznámí se základními aspekty exogenní dynamiky Země. Důraz je kladen na interpretaci tvarů zemského povrchu jako výsledku působení vnějších geologických činitelů.
Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. Stanislav Opluštil, Ph.D. (25.10.2019)

Hamblin, K. W., Howard, J. D. (1992): Exercises in Physical Geology. Eighth Edition. Macmillan Publ. Co., 224pp.

Kachlík V., Chlupáč I. (1996): Základy geologie. Historická geologie. - Karolinum Praha. 341 pp.

Press F., Siever R. (1998): Understanding Earth. Second Edition. - W.H. Freeman and Co., 682 pp.

Plummer Ch. C., McGreary D. (1993): Physical Geology. Sixth Edition. - Wm. C. Brown Publishers, 537 pp.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. RNDr. Stanislav Opluštil, Ph.D. (25.10.2019)

Zápočet bude udělen na základě hodnocení průběžných úloh k jednotlivým tématům na každém cvičení a závěrečného testu. Konečný výsledek bude složen z výsledků za všechna cvičení (váha 25%) a závěrečného testu (váha 75%). Předpokladem je rovněž aktivní účast na cvičeních.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Stanislav Opluštil, Ph.D. (25.10.2019)

1. Zvětrávání - přehled hlavních procesů, odolnost hornin vůči zvětrávání a její projevy v krajině;

2. Podzemní voda - zákonitosti proudění podzemní vody, konstrukce hydroizohyps;

3. Krasové jevy - identifikace povrchových krasových jevů z topografické mapy;

4. Fluviální prostředí - interpretace stereosnímků řek;

5. Jezera - příklady jednotlivých typu jezer;

6. Delty - interpretace sedimentárních procesů v prostředí říčních delt;

7. Ledovce - interpretace geomorfologických jevů glaciálního původu z mapy;

8. Eolická činnost a pouště - interpretace eolických dun z leteckých snímků;

9. Mořská prostředí - přehled základních jevů, interpretace vývoje mořského pobřeží;

10. Gravitační procesy - identifikace gravitačních jevů v mapě.

Požadavky k zápočtu: samostatná práce na cvičeních, závěrečný test

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK