PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Aplikace matematiky v chemické praxi - MC260S30
Anglický název: Seminary on mathematics
Zajišťuje: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2011 do 2012
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: ZUSKOVA (31.05.2007)
Cvičení zaměřené na zopakování pojmů a postupů matematiky, jichž se využívá při zpracování experimentálních výsledků
v chemii.


Literatura
Poslední úprava: ZUSKOVA (31.05.2007)

Bušek, I.: Řešené maturitní příklady z matematiky, SPN, 1985.

Musilová, J., Musilová, P.: Matematika pro porozumění i praxi I, Vutium, 2006.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D. (13.12.2011)

Podmínky pro udělení zápočtu: K udělení zápočtu je třeba získat 10 bodů (aktivní účast na semináři = 1 bod). Nemá-li student po ukončení semestru potřebný počet bodů, má maximálně dva pokusy pro získání požadovaných 10 bodů formou souhrnného písemného testu (max. počet bodů z testu = 15).

Sylabus
Poslední úprava: ZUSKOVA (31.05.2007)

Rovnice a nerovnice - typy a postupy řešení, včetně maticového řešení soustav rovnic.

Polynomy - základní typy a postupy při vyhledávání kořenů polynomu.

Funkce - především lineární, exponenciální a logaritmické, vlastnosti, průběh, grafické zobrazení.

Základy trigonometrie - definice trigonometrických funkcí, jejich vlastnosti a průběh.

Analytická geometrie v rovině - především rovnice přímky a související vztahy.

Základy diferenciálního a integrálního počtu - derivace funkce a její fyzikální význam, určitý integrál a jeho využití v chemii.

Základy statistického vyhodnocení experimentálních výsledků v chemii.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: ZUSKOVA (01.06.2007)

Vyučující předpokládá základní znalosti středoškolské matematiky včetně základů diferenciálního a

integrálního počtu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK