PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Chemie životního prostředí II - MC260P77
Anglický název: Environmental Chemistry II
Zajišťuje: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2011 do 2012
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: prof. RNDr. Eva Tesařová, CSc.
Vyučující: prof. RNDr. Eva Tesařová, CSc.
Prerekvizity : MC260P51N
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: prof. RNDr. Eva Tesařová, CSc. (02.05.2012)
Soubor přednášek rozšiřuje studentům náhled na chemii životního prostředí v celé své celistvosti s praktickými aplikacemi z různých oblastí.
Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Eva Tesařová, CSc. (02.05.2012)

Literatura odráží moderní trendy v daném oboru. Studentům jsou poskytnuty jednotlivé prezentace.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Eva Tesařová, CSc. (02.12.2011)

zápočet je písemný, formou krátkých pojednání na dotazovaná témata

Sylabus
Poslední úprava: prof. RNDr. Eva Tesařová, CSc. (02.05.2012)

REACH

Problematika vnitřního a venkovního ovzduší

Nanomateriály, nanočástice

Endokrinní disruptory v životním prostředí a jejich mikrobiální degradace

Kontrola ryzosti (obsahu) drahých kov a klasické a moderní působy označování zboží puncovní značkou

Biologické monitorování expozice chemickým látkám na pracovištích

Modelování rozptylu toxických látek v atmosféře

Biotechnologie, využití magnet. částic

Fytoremediace

Obchodování s emisními povolenkami z pohledu ekonomie a práva

Analýza dioxinů a podobných látek

Etika a zodpovědnost v ŽP

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK