PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Biofyzikální chemie I - MC260P44
Anglický název: Biophysical chemistry I
Zajišťuje: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2010 do 2013
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/2, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://www.natur.cuni.cz/chemie/fyzchem
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Dalibor Košek, Ph.D.
prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D. (23.10.2014)
Základní přednáška, v níž jsou probírány základní principy využití metod fyzikální chemie při studiu biologických systémů. Hlavní pozornost je věnována studiu struktury a vlastností biopolymerů a metodám, které se pro toto studium používají.
Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D. (26.06.2014)

ZÁKLADNÍ (povinná):

Kodíček, M., Karpenko, V.: Biofysikální chemie, Academia, Praha, 2000.

DOPORUČENÁ:

Vodrážka, Z.: Fyzikální chemie pro biologické vědy, Academia, Praha 1982.

Kalous, V., Pavlíček, Z.: Biofyzikální chemie, SNTL, Praha 1980.

Walla, P.J.: Modern Biophysical Chemistry, Wiley-VCH Verlag GmbH, Germany, 2009.

Allen, J.P.: Biophysical Chemistry, Wiley-Blackwell, 2008.

Cooper, A.: Biophysical Chemistry, The Royal Society of Chemistry, 2004.

Bergethon, P. R.: The Physical Basis of Biochemistry, Springer Verl., New York 1998.

Skriptum: Karpenko, V.: Řešené příklady z fyzikální chemie pro biology, SPN, Praha 1990.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D. (09.10.2020)

Forma zkoušky: kombinovaná, první část zkoušky je písemný test v rozsahu přednášené látky včetně příkladů řešených v rámci cvičení k přednášce (nutno získat > 60% bodů), druhá část zkoušky je ústní zkoušení v rozsahu přednášené látky.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D. (03.10.2011)

Forma zkoušky: kombinovaná, první část písemný test (nutno získat > 60% bodů), druhá část ústní zkoušení.

Sylabus přednášky:

1. Struktura proteinů

2. Struktura nukleových kyselin

3. Struktura biologických membrán, membránový transport

4. Bioenergetika a termodynamika biochemických dějů

5. Kinetika enzymových reakcí, inhibice, allosterie

6. Příprava rekombinantních proteinů, metody exprese a purifikace proteinů

7. Optické metody: UV/VIS spektroskopie, základní principy, UV/VIS spektra proteinů a nukleových kyselin

8. Optické metody: fluorescenční spektroskopie, základní principy, stacionární a časově-rozlišená fluorescence, FRET, anisotropie fluorescence, aplikace

9. Chiroptické metody: spektroskopie CD/ORD

10. Rozptylové metody: statický rozptyl světla, DLS

11. Proteinová krystalografie - úvod a základní principy

12. NMR a její použití při studiu struktury proteinů

13. Modelování struktury proteinů, molekulová dynamika, ligand docking

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK