PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Dějiny alchymie a chemie - MC260P41C
Anglický název: History of alchemy and chemistry
Zajišťuje: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2011 do 2013
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MC260P41K
Další informace: http://prfdec.natur.cuni.cz/~pmc/
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Vladimír Karpenko, CSc.
Vyučující: prof. RNDr. Vladimír Karpenko, CSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: ZUSKOVA (27.01.2003)
Starověká řemesla, která mají chemický nebo metalurgický základ. Vývoj alchymie od starověku v Číně, Indii a v helénistickém světě. Následuje alchymie v arabském světě, a různé aspekty alchymie v latinské Evropě. Současně se rozvoj řemesel porovnává s přístupy alchymie.
Literatura
Poslední úprava: ZUSKOVA (27.01.2003)

Gebelein, H.: Alchymie. Magie hmoty, Volvox Globator, Praha 1998.

Vágner, P.: Theatrum chemicum, Paseka, Praha 1995.

Karpenko, V.: Alchymie - dcera omylu, Práce, Praha 1988.

Zýka, J., Karpenko, V.: Prvky očima minulosti, Práce, Praha 1984.

Eliade, M.: Kováři a alchymisté, Argo, Praha 2000.

Salzberg, H. W.: From Caveman to Chemist, Amer. Chem. Soc., Washington, D.C. 1991.

Holmyard, E. J.: Alchemy, Penguin Books, Harmondsworth 1957, 1968.

Leicester, H. M.: The Historical Background of Chemistry, J. Wiley, New York 1956.

Sherwood Taylor, F.: The Alchemists, Paladin Press, Frogmore 1976.

Read, J.: Prelude to Chemistry, G. Bell, London 1961.

Sylabus -
Poslední úprava: ZUSKOVA (27.01.2003)

Interpretace historických pramenů. Některá řemesla ve starověku: výroba soli; barvy na keramiku, rumělka, indigo, antický purpur, egyptská modř; kosmetika. Víno a pivo. Objev papíru. Balsamování v Egyptě, historie termínu neter. Sumerské názvosloví.

Mýty jako nejstarší přírodovědné představy, bohyně Matka-Země. Planetární božstva. Drahé kovy a analysa jejich čistoty. Metalurgie železa a oceli. Další starověké kovy.

Starověká Čína. Taoismus a konfucianismus. Pět elementů, koncepce jin a jang. Magický čtverec Luo šu, osm trigramů. Kniha I Ťing. Přehled dějin čínské alchymie. Ke Chungova encyklopedie. Protochemie. Pozdní čínská esoterika. Objev černého střelného prachu.

Starověká a středověká Indie. Védy, upanišady. Problém datování indických pramenů. Základní představy indické alchymie; pokusy o třídění látek. Tantrismus. Rtuť jako klíčový kov. Praktická stránka indické alchymie, návody.

Helénistický svět. Řecká přírodní filosofie, Aristoteles, čtyři elementy. Staroegyptské řemeslo, papyry Leiden X a Stockholm. Názory na vznik alchymie. Pseudodémokritos. Gnose a alchymie, symbolika úrobora. Někteří helénističtí alchymisté: Marie Židovka, Zosimos z Panopole. Laboratorní přístroje. Klasifikace látek. Symbolika barev. Planety a kovy.

Arabská alchymie. Katalog An-Nadímův. Džábir, jeho škola, teorie rtuti a síry. Číselná mystika v arabské alchymii a filosofii. Ar-Rázího systém látek. Smaragdová deska. Ibn Síná. Traktáty Bratří Čistoty, názory na vznik kovů. Pozdní arabští autoři.

Evropa. Řemesla ve středověku: Theophilus, Mappae clavicula. Historie objevu alkoholu. Počátky alchymie v latinské Evropě, překladatelé, kompilátoři. Albert Veliký. Vrchol alchymie: Arnald z Villanovy, Ramón Lull a Pseudolully. Pseudogeber, objevy minerálních kyselin. Alchymie a církev; papežská bula proti alchymistům.

Evropská renesance. Obecné rysy, vývoj astronomie a medicíny, M. Koperník, A. Vesalius. Báňská a hutní činnost: G. Agricola, L. Ercker, V. Biringuccio. Rozkvět alchymie v renesanci. Paracelsus, teorie tria prima, iatrochemie; homunkulus, židovská kabala. Mystika: Agrippa z Nettesheimu; číselné magické čtverce.

Alchymie v Čechách. Jan Těšínský, Jan z Lazu, Hynek z Poděbrad. Rudolfinská doba, Bavor ml. Rodovský, E. Kelley, J. Dee a jejich díla. M. Sendivoj, problém objevu kyslíku. Mystikové 17. století: M. Maier a D. Stolcius; symbolika renesanční alchymie.

R. Boyle a I. Newton jako alchymisté. Objev fosforu. J. Becher a kořeny teorie flogistonu. Shrnutí evropské alchymie. Chemické a metalurgické metody údajné transmutace kovů. Odraz chemických reakcí v systémech kovů. Dějiny reakce mezi železem a měďnatými kationty v roztoku a její vliv na alchymii.

Přechod mezi alchymií a chemií. Pneumatická chemie, van Helmont. A.-L. Lavoisier, život a dílo. Shrnutí vývoje názvosloví a symboliky alchymie a chemie. První objevy prvků.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK