PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Aplikovaná biochemie - MC250P51
Anglický název: Applied biochemistry
Český název: Aplikovaná biochemie
Zajišťuje: Katedra biochemie (31-250)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2011 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.
doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Michaela Čermáková, Ph.D. (19.08.2013)
V průběhu jednoho semestru budou přednášeny principy potravinářských a biotechnologických výrobních procesů, při nichž jsou využívány přirozené nebo manipulované mikroorganismy. Detailně budou probrány technologie průmyslově významných fermentačních výrob např. zpracování mléka (sýry, jogurty) a výroby kvasných nápojů (víno, pivo), chemické (ethanol, org. kyseliny, aminokyseliny) a farmaceutické výroby (antibiotika). Navíc budou uvedeny příklady speciálních výrob a aplikací např. enzymové biotechnologie, bioremediace, transgenní organismy, Amesův test mutagenicity, příprava čajů a bylinných extraktů.


Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D. (20.02.2017)

Atlas, R. M.: Principles of Microbiology, Vm. C. Brown Publishers, N. York 1997

Bendová, O., Janderová, B.: Vybrané kapitoly z biotechnologií, SPN Praha, 1990

Rose, A. H.: Alcoholic beverages, Academic Press, N. York 1977

Dairy Processing Handbook. Published by Tetra Pak Processing Systems AB, S-221 86 Lund, Sweden.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D. (20.02.2017)

písemný test, 10 otázek, hodnocení: 100-87% výborně, 86-73% velmi dobře, 72-60% dobře

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D. (19.02.2019)

A. Mléčné výrobky

1. Zpracování mléka (mléko, smetana, máslo)

2. Druhy kvašení (jogurt, acidofilní mléko, kefír)

3. Sýrařství

B. Alkoholické nápoje

1. Pivo: historie, zákon, technologie výroby, druhy

2. Víno: historie, zákon, druhy, oblasti, technologie

3. Destiláty

C. Výroba organických látek a proteinů

1. Kyselina citronová, ocet, aminokyseliny, vitaminy atd.

2. Proteiny a enzymy

D. Ostatní technologie

1. Bioremediace, čističky

2. Speciální technologie

E. Geneticky modifikované organismy

1. Metodiky transgenese organismů

2. GMO potraviny

F. Farmakologicky aktivní látky (rostliny, plísně, bakterie)

G. Produkty rostlinné původu

1. Čaj, káva, kakao

2. Cukr a cukrovinky

H. Konzervárenství

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK