PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Xenobiochemie - MC250P24
Anglický název: Xenobiochemistry
Český název: Xenobiochemie
Zajišťuje: Katedra biochemie (31-250)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2009 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc.
Vyučující: prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Věra Černá, Ph.D. (17.02.2020)
Přednáška je zaměřena na osvojení si základních pojmů o cizorodých látkách (xenobiotikách) a jejich osudu v organismech. Tento kurz je určen pro studenty chemických oborů, především biochemikům. Nejdříve budou podány informace o typech xenobiotik (hydrofobní a hydrofilní xenobiotika), potom budou studenti seznámeni s jejich osudem v organismech (vstup a transport v organismech, transport přes membrány, biotrasformace, eliminace, exkrece). Studenti budou rovněž informováni o farmakokinetice xenobiotik a jejich vlivu na procesy intermediárního metabolismu. Z xenobiotik budou v tomto ohledu detailně probrány těžké kovy, polutanty vnějšího prostředí, složky průmyslových polutantů, výfukových plynů, léčiva, potenciální toxikanty, mutageny, teratogeny, karcinogeny. Detailní informace budou rovněž podány o metabolických přeměnách xenobiotik (aktivace a detoxikace), jmenovitě derivatisační a konjugační fáze biotransformace, a reakcích participujících na těchto přeměnách (oxidace, redukce, konjugace, hydrolysa). Zvláštní zřetel bude brán na informace o enzymech, které xenobiotika metabolizují (oxidasy se smíšenou funkcí obsahující cytochromy P450 jako terminální oxidasy, flavinové monooxygenasy, dioxygenasy, peroxidasy, reduktasy, transferasy) a jejich regulaci.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Věra Černá, Ph.D. (17.02.2020)

Voet D., Voet J.: Biochemistry, John Wiley & Sons, Inc. 1990.

Jindra A., Kovács P., Pšenák M., Šípal Z.: Biochémia. Molekularobiologické a farmaceutické aspekty Osveta. 1985.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Věra Černá, Ph.D. (17.02.2020)

Ústní zkouška v rozsahu přednášené látky

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Věra Černá, Ph.D. (17.02.2020)

1. Hydrofilní a hydrofobní cizorodé látky (xenobiotika)

2. Osud xenobitoik v organismech (vstup a transport v organismech, transport přes membrány, biotransformace, eliminace, exkrece)

3. Vliv hydrofilních a hydrofobních xenobiotik na metabolické procesy v organismech (cílové zásahy xenobiotik - těžkých kovů, vzdušných a průmyslových polutantů, výfukových plynů, léčiv, potenciálních toxikantů, mutagenů, teratogenů, karcinogenů) do intermediárního metabolismu

4. Metabolická přeměna xenobiotik (aktivace, detoxikace)

5. Derivatisační a konjugační fáze biotransformace xenobiotik. Eliminace xenobiotik z buněk

6. Typy reakce participujících na biotranformaci xenobiotik (oxidace, redukce, konjugace, hydrolysa)

7. Enzymy participující na metabolismu xenobiotik (systém oxidas se smíšenou funkcí obsahující cytochromy P450 jako terminální oxidasy, flavinové monooxygenasy, dioxygenasy, peroxidasy, reduktasy, amidasy, esterasy, epoxidhydrolasa, transferasy)

8. Regulace biotransformace xenobiotik

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK