PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Základní chemické výpočty - MC240S01
Anglický název: Basic Chemical Calculations
Zajišťuje: Katedra anorganické chemie (31-240)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2003 do 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Daniel Nižňanský, Dr.
Vyučující: doc. RNDr. Daniel Nižňanský, Dr.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (31.07.2020)
Kurs je určen pro studenty 1. ročníku učitelské kombinace biologie-chemie.
Předmět je zaměřen na zopakování a upevnění základních znalostí studentů, které umožňují komunikaci v rámci chemických oborů a které jsou základem pro samostatnou práci v laboratoři. V tomto předmětu se studenti naučí názvoslovným principům anorganických látek, řešit bilanční rovnováhy v sloučeninách, směsích a roztocích, sestavovat chemické rovnice a provádět stechiometrické výpočty na základě těchto rovnic.
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (13.10.2013)

Seznam odborné literatury:

1) Nomenclature of Inorganic Chemistry. IUPAC Recommendations 1990, Blackwell Scientific Publication, Oxford

2) Názvosloví anorganické chemie. Pravidla k roku 1979, Academia, Praha 1980

3) Z. Mička, D. Havlíček, I. Lukeš, J. Mosinger, P. Vojtíšek: "Základní pojmy, příklady a otázky z anorganické chemie" Karolinum - nakladatelství UK v Praze, Praha, 1998

4) V. Flemr, E. Holečková, "Úlohy z názvosloví a chemických výpočtů v anorganické chemii", VŠCHT Praha, 1997

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (31.07.2020)

Zápočtový test

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (13.10.2013)

1. Úvod, názvy a vzorce

Názvy prvků, vzorce a názvy anorganických sloučenin.

2. Názvosloví koordinačních sloučenin

Názvy ligandů, pravidla pro názvosloví koordinačních sloučenin, vícejaderné komplexy, organokovové sloučeniny

3. Veličiny a jednotky

Hlavní a vedlejší jednotky, konstanty, počítání s přibližnými čísly.

4. Složení směsí

Poměrný obsah složky, molární a hmotnostní zlomky, jednotky.

5. Látkové bilance v roztocích

Příprava roztoků, ředění a směšování roztoků

6. Nasycené roztoky a krystalizace

Složení nasycených roztoků, volná krystalizace, rušená krystalizace.

7. Chemické rovnice

Sestavování a vyčíslování rovnic reakcí

8. Látkové bilance při chemických dějích

Stechiometrické výpočty

9. Stavová rovnice ideálního plynu

Stechiometrické výpočty s použitím stavové rovnice

10. Řešení rovnic na základě chemických rovnováh

Výpočet pH, součin rozpustnosti.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK