PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Advances in Analytical Spectrometric Methods - MC230P65
Anglický název: Advances in Analytical Spectrometric Methods
Zajišťuje: Katedra analytické chemie (31-230)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2012 do 2014
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Úroveň: specializační
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Václav Červený, Ph.D.
RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D.
RNDr. Jan Kratzer, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D. (21.11.2014)
This course is specialized on the presentation of different topics of modern analytical spectrometry. It covers progresses in both molecular and atomic spectrometry. Individual topics are characterized in the syllabus. All lectures are given in English. Attendance at these lectures assumes a basic knowledge of analytical spectrometric methods (subjects MC230P45 or its equivalents and MC230P19). This course is primarily recommended for the pre-gradual and doctoral students.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D. (12.09.2014)

Handbook of High-resolution Spectroscopy. Wiley 2011

Laser Chemistry. Spectroscopy, Dynamics and Applications. Wiley 2007

Surface Enhanced Raman Spectroscopy. Analytical, Bioanalytical and Life Science Application. Wiley 2010

Modern Spectroscopy. 4th Ed. Wiley 2004

Vzhledem k aktuálnosti probíraných témat jsou doporučovány též aktuální články z odborných časopisů.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D. (14.10.2016)

This subject will be finished by a written exam. The exam will covered all topics lectured during the session.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D. (05.06.2014)

1. Highly sensitive modern detectors for UV/VIS spectrum

2. Laser analytical chemistry

3. High-resolution continuous source atomic absorption spectrometry - towards to simultaneous AAS

4. Microwave spectroscopy and remote research of the Universe

5. New types of mass analyzers

6. Advances in optical sensors constructions

7. Using high-frequency electromagnetic fields in medical imaging techniques

8. Spectroscopy of surface enhanced Raman scattering

9. Surface analysis by ion beams

10.New possibilities in X-ray spectrometry

11.Radioanalytical spectral techniques

12.Miniaturization of flow analysis methods with spectrometric detection

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK