Advances in Separation Science - MC230P63
Anglický název: Advances in Separation Science
Zajišťuje: Katedra analytické chemie (31-230)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2011 do 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:písemná
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Úroveň: specializační
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. RNDr. Tomáš Křížek, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Tomáš Křížek, Ph.D.
RNDr. Anna Kubíčková, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D. (05.06.2014)
The course deals with modern separation techniques such as HPLC, UPLC, GC and CZE. Lectures should familiarize students with novelties in instrumentation and materials. Special attention will be paid to the recent applications of all these methods.
The course is intended for students with some basic knowledge of separation methods.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: doc. RNDr. Tomáš Křížek, Ph.D. (11.05.2017)

R. Smith (Series Editor): Handbook of Analytical Separation, Volume 1 - 6, Elsevier, Amsterdam.

R. Kellner: Analytical chemistry : A modern approach to analytical science (2nd edition), Wiley-VCH, Weinheim, 2004.

D. C. Harris: Quantitative Chemical Analysis (7th edition), W. H. Freeman, New York, 2007.

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: doc. RNDr. Tomáš Křížek, Ph.D. (07.03.2016)

The course will be finished by a written exam covering all lectured topics.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: doc. RNDr. Tomáš Křížek, Ph.D. (11.05.2017)

HPLC - Modern stacionary phases. Monoliths. Miniaturization. Advances in detection techniques. Introduction to UPLC.

CZE - Dynamic and permanent capillary coatings. Enzyme assays. Lab on a chip.

GC - New approaches to the derivatization. Inverse GC. Multidimensional separation.

Advances in sample pretreatment.

Examples of recent applications.