PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Advances in Electroanalytical Chemistry - MC230P62
Anglický název: Advances in Electroanalytical Chemistry
Zajišťuje: Katedra analytické chemie (31-230)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2011 do 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Úroveň: specializační
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. RNDr. Karolina Schwarzová, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Hana Dejmková, Ph.D.
doc. RNDr. Karolina Schwarzová, Ph.D.
prof. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D. (05.06.2014)
The aim of this cycle of lectures given in English is to provide an actual and complex overview about possibilities and limitations, advantages and disadvantages, and present and future outlook of modern trends in electroanalysis. Some of the lectures will be given by invited experts from collaborative universities and academic institutes.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: prof. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D. (12.09.2014)

1. J. Wang: Analytical Electrochemistry (3rd edition), Wiley-VCH, Hoboken 2006.

2. J. Barek et al.: Special Issue Devoted to the 50th Anniversary of the Nobel Prize for Polarography, Critical Reviews in Analytical Chemistry, 39 (3), 127-227 (2009).

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: doc. RNDr. Karolina Schwarzová, Ph.D. (16.10.2015)

Oral presentation on selected topic from the field of electroanalytical methods followed by discussion.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: doc. RNDr. Karolina Schwarzová, Ph.D. (15.10.2013)

The presented topics will deal with:

(i) Traditional and non-traditional working electrodes (mercury electrodes, silver amalgam electrodes, carbon paste electrodes, boron-doped diamond film electrodes, composite electrodes, screen-printed electrodes, chemically modified electrodes, etc.),

(ii) nanostructured materials for improvement of electrochemical response,

(iii) electrochemical DNA biosensors,

(iv) electrochemical detection in liquid flow analytical techniques,

(v) non-traditional approaches in electroanalysis,

(vi) the hottest news in the field of electrochemical sensing, etc.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK