PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Ekotoxikologie - MC230P59
Anglický název: Ecotoxicology
Zajišťuje: Katedra analytické chemie (31-230)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2008 do 2014
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Dr. Radomír Čabala
Vyučující: doc. RNDr. Dr. Radomír Čabala
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Dr. Radomír Čabala (09.10.2020)
Toxikologie životního prostředí, ekotoxikologie, je ryze multidisciplinární předmět zabývající se oblastí tvořenou průsečíkem
chemie životního prostředí, toxikologie, ochrany životního prostředí a ekologie. Zmíněnné obory dále rozvíjí v aplikacích
jejich metodologie na celý ekosystém. Centrálním tématem je studium působení, mechanizmů a následků antropogenních
xenobiotik na ekosystém, včetně člověka samého. Vlastním výstupem jsou informace sloužící k predikci chování a
minimalizaci negativních následků působení xenobiotik, k ochraně ekosystému a k prevenci a hodnocení rizik spojených s
užíváním chemikálií. Získané informace jsou využívány v zákonných regulačně-bezpečnostních normách.
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Dr. Radomír Čabala (12.09.2014)

1. Ökotoxikologie, Fent K., Goeorg Thieme Verlag, Stuttgart, ISBN 3-13-109992-5, 2003

2. Ecotoxicology of organic contaminants, Eros Bacci, Boca Raton, Lewis, ISBN 1-56670-022-1, 1994

3. Chemistry and ecotoxicology of pollution, Miller, Gregory J., W. Connell ed., New York, Wiley, ISBN 0-471-86249-5, 1984

4. Ecotoxicology, Newman, Michael C., Boca Raton, Lewis Publ., ISBN 1-56670-127-9, 1996

5. Ecotoxicology, Schüürmann, Gerrit ,New York, Wiley, ISBN 0-471-17644-3, 1998

6. Handbook of ecotoxicology, Hoffman, David J., Boca Raton, Lewis, ISBN 1-56670-546-0, 2003

7. Introduction to ecotoxicology, Connell, Des W., Oxford, Blackwell, ISBN 0-632-03852-7, 1999

8. Chemie životního prostředí, Kalač, Pavel

9. Výzkum přírodovědeckých složek životního prostředí ČR a SR, Vráblíková, J.

10. Environmentálna toxikológia a všeobecná ekotoxikológia, Aáta Fargašová, ORMAN Bratislava, 2008, ISBN 789-80-969675-6-8

11. Introduction to Environmental Toxicology, W.G. Landis, M.-H. Yu, CRC Press Inc., 1995, ISBN 0-87371-515-2

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Dr. Radomír Čabala (09.09.2015)

Zkouší se celá látka, která byla odpřednášena a zadána k samostudiu.

Zkouška probíhá písemnou formou a k jejímu úspěšnému složení je zapotřebí dosáhnout minimálně 60% z maximálního počtu bodů.

Sylabus -
Poslední úprava: SUCHAN (16.04.2007)

1. Úvod

2. Srovnání cílů toxikologie, chemie životního prostředí a ekotoxikologie

3. Aspekty ochrany životního prostředí v ekotoxikologii

4. Základní principy ekotoxikologie

5. Biologická dostupnost a faktory ovlivňující ekotoxicitu

6. Metody a testy používané v ekotoxikologii

7. Bioakumulace

8. Vlivy na jednotlivce a na populace

9. Vlivy na živočišná společenstva a ekosystémy

10. Matematické modelování životního prostředí

11. Praktické aspekty ekotoxikologie: Odhad a posuzování rizik

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: SUCHAN (16.04.2007)

Předpokladem zapsání přednášky je úspěšně složená zkouška z toxikologie (C230P32) a výhodná je absolvováná chemie životního prostředí (C260P51)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK