PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Analýza mikrobiálních toxinů - MC230P11
Anglický název: Analysis of Microbial Toxins
Český název: Analýza mikrobiálních toxinů
Zajišťuje: Katedra analytické chemie (31-230)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2011 do 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Miroslav Flieger, CSc.
Vyučující: RNDr. Miroslav Flieger, CSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Miroslav Flieger, CSc. (09.11.2011)
Anotace: V rámci přednášky budou posluchači seznámeni se základními producenty mikrobiálních toxinů, jejich strukturou, výskytem, s metodikami pro jejich izolaci, identifikaci a kvantifikaci pomocí různých analytických metod jako je například: HPLC, HPLC/MS, ELISA, TLC a další
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D. (09.05.2012)

• vybrané časopisecké publikace k tématu přednášky

• Casaret & Doull’s Toxicology. The Basic Science of Poisons. 6th Ed. New York, McGrawHill 2001.

• Hrdina, V. a kol.: Přírodní toxiny a jedy. Praha, Karolinum - Galén 2004.

• Lax, A.J.: Toxin. The Story of Bacterial Poisons. Oxford University Press 2005.

• Omaye, S.T.: Food and Nutritional Toxicology. CRC Press 2004.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Miroslav Flieger, CSc. (09.11.2011)

Předmětem zkoušky je ověření znalostí ze všech přednášených částí (viz syllabus). Zkouška probíhá písemnou formou a je udělena na základě úspěšně vykonaného zkouškového testu (min. 60% získaných bodů).

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Miroslav Flieger, CSc. (09.11.2011)

1. Význam mikrobiálních toxinů a jejich výskyt v potravinovém řetězci

2. Metody používané pro analýzu mykotoxinů

3. Interakce ovlivňující produkci mykotoxinů.

4. Základní skupiny mykotoxinů

5. Struktura, produkce, extrakce a analýza oligoketidů

6. Struktura, produkce, extrakce a analýza trichothecenů

7. Struktura, produkce, extrakce a analýza mykotoxinů na bázi indolových derivátů

8. Struktura, produkce, extrakce a analýza mykotoxinů na bázi cyklických oligopeptidů

9. Rozdělení, struktura a hlavní producenti antibiotik

10. Požadavky EU na analýzu potravin

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK