Praktikum ze separačních metod - MC230C16
Anglický název: Laboratory Course on Separation Methods
Zajišťuje: Katedra analytické chemie (31-230)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2011 do 2012
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [DS]
Rozsah za akademický rok: 4 [dny]
Počet míst: 20
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: specializační
Poznámka: při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc.
Vyučující: prof. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc.
doc. RNDr. Tomáš Křížek, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout HPLC Chirální separace2012.pdf prof. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. (29.03.2016)
Praktikum ze separčních metod je zaměřeno na osvojení si teoretických i experimentálních dovedností z oblasti pokročilé analytické instrumentace. Studenti budou řešit čtyři komplexní úlohy z oblasti HPLC chirálních separací, separace metodou HPLC s tandemovou hmotnostní detekcí, ultrarychlé plynové chromatografie a kapilární elektroforézy.
Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. (24.09.2014)

Analytické separační metody, K. Štulík a kol., Karolinum, Praha, 2005.

Encyclopedia of Separation Science. M. Crooke, C. F. Poole (Eds.) Academic Press 2000

Chromatography today, C.F. Poole, S.K. Poole, Elsevier, Amsterdam, 1991.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Tomáš Křížek, Ph.D. (05.09.2023)

Účast v praktiku, vypracování příslušných protokolů a přezkoušení u jednotlivých úloh.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. (29.03.2016)

1) V úloze bude ukázán postup optimalizace chirální separace na příkladu konkrétního léčiva ze skupiny b-blokátorů. Enantioselektivní separační systém bude tvořen chirální stacionární fází na bázi makrocyklických antibiotik a achirální mobilní fází.

2) Úloha bude zaměřena na vývoj HPLC-MS/MS metody pro analýzu vybraných organických polutantů. Důraz bude kladen na optimalizaci vlastní MS/MS detekce.

3) Úloha využívající rychlou plynovou chromatografii (fast-GC) studenty seznámí s touto moderní verzí GC, využívající kapilární kolony velmi malých průměrů, a jejím využitím pro rychlou analýzu vybrané skupiny škodlivin životního prostředí. Tato úloha umožní doplnění znalostí a zkušeností ke klasickým metodám GC z předchozích praktických cvičení.

4) Analýza sodných a draselných iontů v moči kapilární elektroforézou