PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Terénní cvičení ze zoologie - MB170T24
Anglický název: Field course in zoology
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2009 do 2013
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [TS]
Rozsah za akademický rok: 1 [týdny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Jaroslav Smrž, CSc.
Vyučující: doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D.
prof. RNDr. Jaroslav Smrž, CSc.
doc. RNDr. Jitka Vilímová, CSc.
Atributy: K bakal. zkoušce uč. biologie
Modul Organismy
Neslučitelnost : MB170T24U
Záměnnost : MB170T24U
Je neslučitelnost pro: MB170T24U
Je záměnnost pro: MB170T24U, MB170T24I, MB170T24P
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Petr Janšta, Ph.D. (16.02.2018)
Terénní cvičení ze zoologie - předmět si zapisují studenti bakalářského studia, kterých se předpokládá bakalářský stupeň znalostí zoologie načerpaný v teoretických přednáškách Zoologie bezobratlých a Zoologie obratlovců.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Petr Šípek, Ph.D. (06.01.2020)

Buchar,J., Ducháč, V., Hůrka, K., Lellák, J., 1995. Klíč k určování bezobratlých. Scientia Praha

Hanzák, J., Halík, L., Mikulová M., 1973. Světem zvířat. V. ( 1.) Bezobratlí, Albatros Praha.

Hanzák, J., Moucha, J., Zahradník, J.,1973. Světem zvířat. V. (2.) Bezobratlí (Hmyz),Albatros Praha.

Hůrka, K., Čepická, A., 1978. Rozmnožování a vývoj hmyzu.SPN Praha

Motyčka, V., Roller, Z., 2001. Bezobratlí 1. In Svět zvířat X. Anděra,M. (ed), Albatros

Macek, J., 2001. Bezobratlí 2 (Hmyz). In Svět zvířat. X. Anděra,M. (ed), Albatros

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Petr Šípek, Ph.D. (13.03.2023)

Uděluje se zápočet na základě aktivní účasti a znalostí načerpaných během cvičení v terénu.

Sylabus
Poslední úprava: prof. RNDr. Jaroslav Smrž, CSc. (10.04.2012)

Význační zástupci fauny navštívených biotopů a v nich zahrnutých ekosystémů s přihlédnutím k jejich ekologii a biologii. Obsah by měl tvořit nadstavbu předchozí výuky bakalářské, tuto hlouběji detailizovat. Studenti se mají seznámit v praxi také s použitými metodami sběru.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK