PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Zoogeografie - MB170P82
Anglický název: Zoogeography
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2011 do 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Vladimír Vohralík, CSc.
Vyučující: RNDr. Miroslav Švátora, CSc.
RNDr. Vladimír Vohralík, CSc.
Atributy: K bakal. zkoušce uč. biologie
Modul Ekologie a evoluce
Neslučitelnost : MB170P01
Je neslučitelnost pro: MB170P01
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout ZOOGEOGRAFIE_2022_1.pptx RNDr. Vladimír Vohralík, CSc.
stáhnout ZOOGEOGRAFIE_2022_2.pptx RNDr. Vladimír Vohralík, CSc.
stáhnout ZOOGEOGRAFIE_2022_3.pptx RNDr. Vladimír Vohralík, CSc.
stáhnout ZOOGEOGRAFIE_2022_4.pptx RNDr. Vladimír Vohralík, CSc.
stáhnout ZOOGEOGRAFIE_2022_5.pptx RNDr. Vladimír Vohralík, CSc.
stáhnout ZOOGEOGRAFIE_2022_6.pptx RNDr. Vladimír Vohralík, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Vladimír Vohralík, CSc. (27.10.2011)
Základy zoogeografie: regionální zoogeografie - historická zoogeografie
- dynamická zoogeografie - ostrovní zoogeografie - faktory ovlivňující rozšíření
živočichů - kontinentální drift - síťové mapování rozšíření živočichů - zoogeografická struktura středoevropské fauny.
Přednáška je určena studentům nejrůznějších zoologických zaměření.
Zkouška je ústní. Bude vyžadována znalost látky, která byla presentována na přednáškách.
Literatura -
Poslední úprava: VOHRALIK (22.04.2007)

Buchar J., 1983: Zoogeografie. Praha: SPN, str .

Sedlag U., 1986: Zvířata na zeměkouli. Praha: Nakl. Panorama, 218 str.

Hájek J., J. Hotový, P. Koutecký, J. Matějů, 2004: Úvod do biogeografie. Biologická olympiáda, roč. 39. Praha: Institut dětí a mládeže MŠMT, 97 str. (Je také na www.biologickaolympiada.cz, tam hledat přes: soutěž - studijní materiály - přípravný text - biogeografie).

Brown, J. H., M. V. Lomolino, 1998: Biogeography. 2nd Ed. Sunderland. Mass., Sinauer Associates, Inc., 691 pp.

Lomolino M. V., B. R. Riddle, J. H. Brown, 2005: Biogeography. 3rd. Ed. Sunderland, Mass. : Sinauer Associates, Inc., 845 pp.

Sedlag U., Weinert E.: Biogeographie, Artbildung, Evolution. Worterbücher der Biologie. Jena: Gustav Fischer Verlag, 333 str.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Vladimír Vohralík, CSc. (17.09.2020)

Zkouška je ústní. Bude vyžadována znalost látky, která byla presentována na přednáškách.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Vladimír Vohralík, CSc. (22.09.2014)

  • Základní pojmy (sympatrie, alopatrie, parapatrie, peripatrie, syntopie, alotopie, septentrionalis / borealis, meridionalis / autralis, orientalis, occidentalis).
  • Regionální zoogeografie.
  • Historická zoogeografie.
  • Dynamická / ekologická zoogeografie.
  • Vikarianční zoogeografie.
  • Antropogenní zoogeografie.
  • Ostrovní zoogeografie.
  • Zoogeografické struktura středoevropské fauny.
  • Různé způsoby mapování rozšíření živočichů (síťové mapování) .
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK