PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Ekologie - MB170P75
Anglický název: Ecology
Zajišťuje: Katedra ekologie (31-162)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2011 do 2012
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://web.natur.cuni.cz/~herben/bakalek.html
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Linda Nedbalová, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc.
doc. RNDr. Linda Nedbalová, Ph.D.
Atributy: K bakal. zkoušce uč. biologie
Modul Ekologie a evoluce
Neslučitelnost : MB160P08
Záměnnost : MB160P08
Je neslučitelnost pro: MB160P08
Je záměnnost pro: MB160P08
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout harmonogram2023.xls Harmonogram přednášek 2023 doc. RNDr. Linda Nedbalová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc. (07.03.2019)
Definice a vymezení ekologie. Abiotické a biotické faktory, podmínky a zdroje. Základní rozdíly mezi terestrickými a vodními ekosystémy. Limity tolerance, optimum, ekologická nika. Populace: definice, mortalita a natalita závislá na hustotě, růst a jeho regulace, modely růstu populace s přerušovaným/kontinuálním rozmnožováním. Zdroje, jejich využití, pojem rovnováhy. Kompetice, predace a mutualismus. Společenstvo: druhová rozmanitost, stabilita, role disturbance, sukcese, osidlování ostrovů, role zásobníku druhů. Ekosystém: tok energie, trofická struktura, účinnost transformace, primární produkce, sekundární produkce, dekomposice, koloběh hmoty (uhlík, dusík, fosfor, těžké kovy, organické kontaminanty prostředí). Člověk a biosféra: změny globální lidské populace, zdroje, dodatková energie.
Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc. (21.02.2014)

BEGON M., HARPER J.L., TOWNSEND C.R. 1997: Ekologie. Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc.

BEGON M., TOWNSEND C.R., HARPER J.L. 2010: Základy ekologie. Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc.

STORCH D., MIHULKA S. 2000: Úvod do současné ekologie. Portál, Praha

Starší české učebnice (k případné konzultaci) jsou:

ODUM E.P. 1977: Základy ekologie. Academia, Praha.

LOSOS B. 1984: Ekologie živočichů. SPN, Praha.

SLAVÍKOVÁ J. 1986: Ekologie rostlin. SPN, Praha.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc. (07.03.2019)

Písemná zkouška.

Sylabus
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc. (10.02.2014)

viz přiložený XLS soubor.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK