PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Úvod do evoluční biologie - MB170P55
Anglický název: Introduction to evolutionary biology
Český název: Úvod do evoluční biologie
Zajišťuje: Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2011 do 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://natur.cuni.cz/flegr/evolbiol/zakevolbiol.htm
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc.
Vyučující: prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc.
prof. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.
Atributy: Modul Ekologie a evoluce
Je korekvizitou pro: YMA195
Je prerekvizitou pro: MS107006
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jacques Joseph, Ph.D. (25.08.2020)
Základní přednáška Evoluční biologie. Nevyžaduje předchozí absolvování jiných vysokoškolských přednášek, předpokládá však dobré předchozí znalosti gymnasiální biologie. Probírané tématické okruhy: Biologická evoluce obecně, selekce, genetický drift, evoluční tahy, evoluce sexuality, pohlavní výběr, speciace, extinkce. Pro hlubší zájemce o evoluční biologii doporučujeme následně absolvovat i navazující kurz Mikroevoluce a makroevoluce. Bližší informoce včetně požadavků ke zkoušce a podmínek ukončení jsou uvedeny zde: http://web.natur.cuni.cz/flegr/zakevolbiol.php
Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc. (04.04.2012)

Flegr, J. Úvod do evoluční biologie. Academia Praha, 2007

Flegr J. Evoluční biologie, Academia Praha, 2005, 2009 (příslušné kapitoly)

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc. (12.10.2021)

Bližší informoce včetně požadavků ke zkoušce a podmínek ukončení jsou uvedeny zde: http://web.natur.cuni.cz/flegr/zakevolbiol.php

Sylabus
Poslední úprava: SVATORA (28.04.2005)

SYLLABUS

1. Koncepce biologické evoluce (zvláštnosti b.e., komplexita, organizovanost, diverzita, účelovost, charakter evolučních procesů, oportunismus, exaptace, spandrely)

(Obrazová prezentace)

2. Přirozený výběr (typy selekcí, o co se soupeří, kdo soupeří, podle jakých pravidel, frekvenčně závislá selekce, kin selekce, skupinová selekce, evolučně stabilní strategie, teorie sobeckého genu)

(Obrazová prezentace) audio soubor 12.10.2004 audio soubor 19.10. 2004

3. Genetický polymorfismus (polymorfismus prvního a druhého typu, frekvenčně závislá selekce, selekce ve prospěch heterozygotů)

4. Genetický posun (pravděpodobnost a rychlost fixace neutrální alely, efektivně neutrální mutace, mírně škodlivé mutace)

audio soubor 25.10. 2004 audio soubor 2.11. 2004

5. Mutace (typy mutací, náhodnost mutací co do místa a co do směru, fluktuační test, Cairnsonovské mutace, bariery lamackovské evoluce)

(Obrazová prezentace) audio soubor 16.11. 2004 audio soubor 23.11. 2004

5. Genový tok a evoluční tahy (migrace, molekulární tah, meiotický tah, mutační a reparační tah)

(Obrazová prezentace)

7. Evoluce pohlavního rozmnožování (nevýhody a výhody pohlavního rozmnožování, výhody pro druh, jedince, příbuzenstvo, evoluční past, parazit)

(Obrazová prezentace) audio soubor 23.11. 2004 audio soubor 23.11. 2004

8. Pohlavní výběr (kompetice samců a výběr samicemi, indikátorová hypotéza, handicapová hypotéza, nákladnost signálů, koevoluce epigamních znaků a vkusu samic) audio soubor 9.11. 2004

9. Druh (koncepce druhů, typologický druh, biologický druh, základy fylogenetiky, taxon, příbuznost, parafylum, polyfylum, holofylum, znaky, apomorfie, plesiomorfie, homologie homoplasie)

audio soubor 13.12. 2004

10. Speciace (způsoby speciace, speciace v prostoru a v čase, alopatracká, sympatrická, parapatrická, peripatrická, dichopatrická speciace, Reprodukčně izolační (RIM) a kohesní (SMRS) mechanismy)

audio soubor 21.12. 2004 audio soubor 4.1. 2005

11. Makroevoluce (extinkce, hromadná extinkce a extinkce na pozadí, evoluční trendy, evoluční radiace, gradualistický a punktuacionalistický model evoluce)

audio soubor 11.1. 2005

12. Vznik života (vznik stavebních kamenů, vznik biopolymerů, vznik replikace, evoluce genetického kódu, RNA svět, panspermie, kompetice jílů)

(Obrazová prezentace) audio soubor 7.12 2004 pokračování + vznik života

13. Kritika a obrana evolučních teorií (zdroje kritiky evolučních teorií, Opičí proces, námitky proti evoluční teorii, doklady platnosti evolučních teorií)

(Obrazová prezentace) audio soubor 7.12 2004

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK