PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Morfologie živočichů - MB170P46
Anglický název: Morphology of animals
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2011 do 2012
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Nezbytná korekvizita: cvičení MB170C46
Další informace: http://web.natur.cuni.cz/zoologie/vertebrata/staff/Cerny
http://PŘEDNÁŠKY
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Robert Černý, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Robert Černý, Ph.D.
Mgr. Pavel Němec, Ph.D.
Atributy: K bakal. zkoušce uč. biologie
Modul Fyziologie a anatomie / morfologie
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Robert Černý, Ph.D. (04.02.2023)
Přehled základních orgánových soustav mnohobuněčných živočichů z hlediska jejich vzniku, ontogenetického vývoje a evolučních souvislostí. Důraz je kladen především na obratlovce v kontextu strunatců a na klíčové momenty morfogeneze a evoluce Animalia.
Výklad se omezuje na základní obecná schémata; popis konkrétních variant přenechává navazujícím přednáškám fylogeneze a systému.
Literatura -
Poslední úprava: doc. Mgr. Robert Černý, Ph.D. (19.06.2013)

Vynikající česká klasika, žel jen na obratlovce:

Gaisler, Zima: Zoologie obratlovců. Academia, 2007.

Asi nejlepší "vertebratologie":

Liem, Bemis, Walker, Grande: Functional Anatomy of the Vertebrates, an evolutionary perspective. Kterékoliv vydání.

Také pěkná a prudce doporučitelná:

Kardong: Vertebrates. Comparative anatomy, function, evolution. Kterékoliv vydání.

Nejlepší "invertebratologie":

Ruppert, Fox, Barnes: Invertebrate zoology. Kterékoliv vydání.

Také pěkná a prudce doporučitelná:

Brusca a Brusca: Invertebrates. Kterékoliv vydání.

Obecně zajímavé a prudce doporučitelné:

Zrzavý J.: Fylogeneze živočišné říše.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Ing. Jindřiška Peterková (16.05.2013)

Ke zkoušce jsou vyžadovány znalosti, pojmy a jejich vztahy, dohledatelné v doporučené literatuře, a to v rozsahu přednášené látky. Automaticky se předpokládají znalosti středoškolské.

Zkouší se obecným testem: nerozhodné případy a zájemce o stupeň výborně povětšinou ještě zkoušíme ústně.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Robert Černý, Ph.D. (11.10.2011)

1: Úvod, historie, význam a rozčlenění oboru. Orientace na těle živočicha, připomínky kontextu systému, fylogeneze, evoluce, forma & funkce. Živočichové (Animalia).

2: Vývojová morfologie: důležitost ontogenetických znaků pro pochopení morfologie; embryonální původ orgánových soustav, morfologie larev. Evoluční morfologie: tělní plány, Hox geny, kambrická exploze.

3: Pokryv těla, integument, povrchy.

4: Mechanizmy pohybu I: Měňavkovitý pohyb, brvy, bičíky, kost, sval.

5: Mechanizmy pohybu II: Kostra a svaly hlavy.

6: Mechanizmy pohybu III: Axiální skelet a svalstvo, kostra a svaly končetin.

7: Integrace I.: Smyslové orgány.

8: Integrace II: Nervová soustava.

9: Integrace III: Humorální regulace, žlázy s vnitřní sekrecí.

10: Metabolismus I: Příjem potravy, trávící soustava.

11: Metabolismus II: Dýchání, dýchací orgány, oběhová soustava.

12: Osmoregulace, vylučování & reprodukce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK