PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Zoologie obratlovců - MB170P13B
Anglický název: Zoology of Vertebrates
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2011 do 2013
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Vladimír Vohralík, CSc.
Vyučující: doc. RNDr. Roman Fuchs, CSc.
RNDr. Miroslav Švátora, CSc.
RNDr. Vladimír Vohralík, CSc.
Atributy: K bakal. zkoušce uč. biologie
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout nova-fylogeneze-paprskoploutvych-ryb.pdf Rybí fylogeneze 1 RNDr. Radek Lučan, Ph.D.
stáhnout Ptáci 1.pdf Ptáci - úvod RNDr. Radek Lučan, Ph.D.
stáhnout Ptáci 2.pdf Ptáci 2 - systém I RNDr. Radek Lučan, Ph.D.
stáhnout Ptáci 3.pdf Ptáci 3 - systém II RNDr. Radek Lučan, Ph.D.
stáhnout skryta-rozmanitost-pod-vodni-hladinou-evoluce-druh.pdf Fylogeneze ryb II RNDr. Radek Lučan, Ph.D.
stáhnout Zoologie_obratlovců_savci_1.pdf RNDr. Vladimír Vohralík, CSc.
stáhnout Zoologie_obratlovců_savci_2.pdf RNDr. Vladimír Vohralík, CSc.
stáhnout Zoologie_obratlovců_1.pdf RNDr. Vladimír Vohralík, CSc.
stáhnout Zoologie_obratlovců_2_2023.pdf RNDr. Vladimír Vohralík, CSc.
stáhnout zoo_obratlovcu_paryby_lalokoploutvi.pdf prednáška - paryby + lalokoploutví Mgr. Zuzana Musilová, Ph.D.
stáhnout zoo_obratlovcu_ryby.pdf prednáška - ryby (2 přednášky) Mgr. Zuzana Musilová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Musilová, Ph.D. (01.03.2022)
Úvod do systému obratlovců, včetně ostatních skupin kmene Chordata.
U jednotlivých skupin probírána morfologická stavba, fylogeneze, ekologie
a geografické rozšíření. Zvláštní pozornost je věnována středoevropským
zástupcům jednotlivých skupin obratlovců.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Musilová, Ph.D. (01.03.2022)

Gaisler J. (1983): Zoologie obratlovců. Praha: Academia, 534 str.

Pough F. H., Ch. M. Janis, J. B. Heiser (2005): Vertebrate life. 7th Ed. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education, Inc., 684 pp.

Roček Z. (2002): Historie obratlovců. Praha: Academia, 512 str.

Sigmund L., V. Hanák, O. Pravda (1992): Zoologie strunatců. Praha: Universita Karlova, 501 str.

Gaisler J., Zima J. (2007): Zoologie obratlovců. Praha: Academia, 692 str.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Vladimír Vohralík, CSc. (17.09.2020)

Zkouška je ústní. Její součástí je také poznávání důležitých zástupců naší a světové fauny.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Vladimír Vohralík, CSc. (22.09.2014)

1) Základní informace o rozvrhu přednášky, turnusovém cvičení a navazujících terenních exkurzích. Doporučená literatura, informace o zkoušce. Stručná charakteristika kmene strunatců (Chordata), konodonti (Conodontochordata), sumky (Ascidiacea). Základní rozdíly mezi fylogenetickým (kladistickým) a tradičním systémem strunatců.

2) Salpy (Thaliacea), vršenky (Copelata), kopinatci (Cephalochordata). Stručná informace o pojetí druhu ve smyslu biospecies.

3) Stručná charakteristika podkmene obratlovců. Štítnatci (Ostracodermi), sliznatky (Myxini), mihule (Petromyzones).

4) Příčnoústí (Chondrichthyes) - základní charakteristika, systém, ekologie.

5) Ryby (Pisces) - základní charakteristika, systém.

6) Ekologie ryb.

7) Přechod obratlovců na souš. Obojživelníci (Amphibia).

8) Vznik amniot. Plazi (Reptilia) - srovnání fylogenetického a tradičního pojetí jejich systematiky. Nejdůležitější fossilní skupiny plazů.

9) Recentní plazi, systém, ekologie a rozšíření.

10) Ptáci (Aves) - základní charakteristika, fylogeneze, systém.

11) Ekologie a rozšíření nejdůležitějších ptačích skupin.

12) Savci (Mammalia) - základní charakteristika, fylogeneze, systém.

13) Ekologie a rozšíření jednotlivých skupin savců.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK