PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Etologie a sociobiologie - MB170P107
Anglický název: Ethology and sociobiology
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2008 do 2012
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
letní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.
Atributy: Modul Ekologie a evoluce
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Jindřiška Peterková (21.01.2014)
teorie klasické etologie, motivace, vliv hormonů na chování, neurální mechanismy - reflexy, spouštěče, učení, tradice,
socialita, klasické etologické pokusy; vrozené a naučené chování, optimalizace chování, strategie rozmnožování,
altruismus; smysly, filtrace podnětů, signály a receptory, orientace, navigace, biorytmy.

Literatura -
Poslední úprava: Ing. Jindřiška Peterková (03.10.2019)

Birkhead T. 2000: Promiscuity. Cambridge: Harvard Univ. Press, 272 pp.

Choe J.C. & Crespi B.J. (eds) 1997: The evolution of social behaviour in insects and arachnids. Cambridge: Cambridge University Press, 541 pp.

Davies N.B. 1992: Dunnock Behaviour and Social Evolution. Oxford: Oxford Univ. Press., 272 pp.

Dawkins R. (1976): The selfish gene, Oxford University Press, 352 pp. - česky: Sobecký gen, Nakladatelství mladá fronta 1998, 319 str.

Dawkins R. (1982): The Extended Phenotype. Oxford-San Francisco, 307 pp.Dennett D.C. 1995: Darwin's dangerous idea: evolution and the meanings of life. New York: Simon and Schuster, 587 pp.

Dugatkin L.A., 1997: Cooperation among animals: an evolutionary perspective. Oxford: Oxford Universiity Press, 221 pp.

Höglund J. & Alatalo R., 1995: Leks. Princeton: Princeton University

Hölldobler B. & Wilson E.O., 1996: Cesta k mravencům. Praha: Academia, 198 pp.

Krebs J.R. & Davies N.B., 1985: An introduction to behavioural ecology. Second edition. Sunderland: Sinauer Associates Inc., 292 pp.

Krebs J.R. & Davies N.B., 1985: An introduction to behavioural ecology. Third edition. Oxford: Blackwell Scientific Publications, 420 pp.

Lorenz K. 1963: Das Sogenannte Böse. Wien: Verlag Dr. G. Borotha-Schoeler. Česky: Mladá Fronta 1992, 239 pp.

Mock W. & Parker G.A. 1997: The evolution of sibling rivalry. Oxford: Oxford Univ. Press, 464 pp.

Ridley M.2000: Původ ctnosti.Praha: Portál, 295 pp.

Sigmund K. 1993: Games of Life - explorations in ecology, evolution and behaviour. London: Penguin Books, 244 pp.

Trivers R.2002: Natural selection and social theory. Oxford: Oxford Univ. Press, 345 pp.

Veselovský Z. 2005: Etologie. Praha: Academia.

Wilson E.O. 1975: Sociobiology - The New Synthesis, Cambridge: Harvard University Press, 900 pp.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Ing. Jindřiška Peterková (03.10.2019)

Zkouška je ústní (s tím, že může být doplněna vstupním písemným testem nahrazujícím její první část zjišťující elementární znalosti). Předmětem zkoušky je vše, co bylo odpřednášeno behem přednášky či cvičení, jakož i obsah učebnice prof. Zdeňka Veselovského vydané v nakladatelství Academia a další doplňkové četby z oboru, kterou si studenti mohou zvolit dle pokynů vyučujících. Zkouška prověřuje jak přímo znalosti, tak i schopnost pochopit souvislosti (k tomu jsou ovšem potřeba elementární znalosti zoologie, ekologie a evoluční biologie a dalších biologických oborů získané předchozím studiem).

Sylabus -
Poslední úprava: Ing. Jindřiška Peterková (03.10.2019)
1. Vymezení, historie a teorie oboru (Frynta)
Etologie, zoopsychologie, behaviorální ekologie, sociobiologie, behaviorální vědy, proximátní a ultimátní příčiny.

2. Genetika chování (Frynta)
Ontogenetické vlivy, důkazy dědičnosti chování, dědičnost a prostředí, představy o mechanismech dědičnosti chování.

3. Výhody sociality, reciproční altruismus a kooperace (Frynta)
Agregace jako antipredační strategie, vězňovo dilema a odvozené hry, osud altruistické mutace, reciproční altruismus a podmínky potřebné k jeho udržení, jiné typy kooperace, trest.

4. Altruismus vůči příbuzným, pomocníci a rodina (Frynta)
Hamiltonova podmínka, koeficienty příbuzenství, poplašné signály, pomocníci, rodina u zvířat a její stabilita.

5. Eusocialita (Frynta)
Sociální systémy mravenců, vos, termitů a eusociálních savců. Teorie vysvětlující jejich evoluci.

6. Infanticida, siblicida a konflikt zájmů mezi příbuznými (Frynta)
Infanticida u hulmanů, lvů a hlodavců. Siblicida, asynchronní líhnutí u ptáků.Rodičovská péče a investice, fylogenese a rodičovská péče, konflikt rodičů s potomky.

7. Agrese, teritorialita, konflikt (Frynta)
Genetická a fysiologická regulace agrese, evolučně stabilní strategie, signály a komunikace.

8. Přehled reprodukčních systémů, promiskuita, tokaniště (Frynta)
Role samců a samic, systémy bez rodičovské péče, kompetice spermií, příčiny promiskuity, důvody opakovaného páření.

9. Polygynie, monogamie, rozvod a mimopárové kopulace (Frynta)
Modely vysvětlující polygynii, monogamie a samčí rodičovská péče, důvody pro mimopárovou paternitu. Tropičtí ptáci.

10. Polyandrie a konflikt mezi pohlavími (Frynta)
Pěvušky jako příklad polyandrie a konfliktu mezi pohlavími.

11. Antipredační chování (Fuchs)
Behaviorální a morfologické strategie snižující riziko predace.

12. Klasická etologie (Landová)
Vrozené vzorce chování, Lorenz, Tinbergen a von Frisch. Vrozené a naučené. (Frynta)
13. Učení (Landová)
Asociativní učení, učení vhledem, hra, averzivní učení, imprinting, prostorové úlohy, napodobování, tradice atd.

14. Migrace (Musil)
Navigace, principy orientace během migrace, migrační trasy, ptáci, motýli a lososi.

Letní semestr: jednodenní turnusy v ZOO Praha (zpravidla pro 10-15 studentů za den) odpovídající rozsahu 1 hodiny týdně, zkouška.

Seznámení s etologií vybraných druhů zvířat. Pozorování, kategorizace a interpretace chování, tvorba etogramu, půlhodinový snímek chování diskuse a výklad vyučujících.

Studované druhy:

(1) Equus przewalski, E. kiang

(2) Pecari tajacu

(3) Ammotragus laervia, Macaca sylvanus

(4) Nasua nasua

(5) Canis lupus, Speothos venaticus, Chrysocyon

(6) Mellivora capensis, Procavia capensis

(7) Helogale parvula, Cynictis penicillata

(8) Suricata suricatta

(9) Lemniscomys barbarus, Arvicanthis niloticus

(10) Acomys cahirinus, Meriones libycus

(11) Cynomys ludovicianus

(12) Capromys pilorides, Cyclura nubila

Literatura:

Martin P. & Bateson P. (1993):Measuring Behaviour : An Introductory Guide. Cambridge: Cambridge University Press 1993

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK