PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Terénní cvičení z ekologie - MB162T02
Anglický název: Field course in ecology
Zajišťuje: Katedra ekologie (31-162)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2009 do 2014
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [TS]
Počet míst: 120
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: základní
Další informace: https://www.natur.cuni.cz/biologie/ekologie/studium/vyucovane-predmety/ekologicke-praktikum/terenni-cviceni-z-ekologie
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.
doc. RNDr. Linda Nedbalová, Ph.D.
RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D.
Atributy: Modul Ekologie a evoluce
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: VSACH (19.04.2007)
Terénní cvičení z ekologie je určeno zejména pro bakaláře biologických studijních programů a oborů, včetně
učiteslských kombinací biologie, stejně jako pro studenty všech dalších oborů majících co do činění s odbornou ekologií.
Cvičení má cíl seznámit studenty nejen s praktickou (nikoliv však aplikovanou) ekologií v terénních podmínkách, ale i
(spíše na prvním místě) vidět přírodu a organismy očima ekologa-badatele formulujícího hypotézy a hledajícího na ně
odpovědi.
Cvičení je zaměřeno úlohově, s akcentem na samostatnou studentskou práci v terénu. Úlohy jsou dílem volitelné, tj. každá
studentská skupinka (2-3 členná) si na počátku praktika vybere sobě milou úlohu a té se věnuje celou dobu. Zároveň
každý den okusí (napůl demonstrační formou) další povinné úlohy, které mají za cíl představit i tematicky jiné oblasti
ekologické práce.

Kurs probíhá mimo Prahu, ve dvou turnusech, do kterých se studenti rozdělí (či budou rozděleni) po zápisu předmětu,
přičemž bude snaha uržet oba turnusy přibližně stejně obsazené (vedení kursu si vyhrazuje právo přerozdělit účastníky v
případě potřeby). Maximální celkový počet studentů je 100, při počtu zapsaných cca <60 proběne cvičení jen v jednom
turnusu. Nejpozději do začátku letního semestru je nezbytné se nahlásit jednomu z vyučujících pro lepší organizaci praktika.
Zároveň sledujte informace na uvedených internetových stránkách.

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Veronika Sacherová, Ph.D. (25.04.2012)

Hrbáček, J et al. (1972): Limnologické metody. učební texty PřF UK Praha, 208 pp.

Wetzel, R.G., Likens, G.E. (2000): Limnological analysis. Springer-Verlag, New York, 429 pp

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D. (26.10.2011)

Student musí absolvovat celé cvičení, výstupem praktika je prezentace přednesená plénu v poslední den cvičení a psaný protokol, který je možné odevzdat později.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D. (28.02.2010)
Organizace:

Týdenní (5-6denní turnus)
Kapacita 60 studentů v max. dvou kurzech (celkem 120)

Vedení: Ondřej Sedláček, Linda Nedbalová, Zuzana Munzbergová, Martin Černý, Vojtěch Jarošík, Adam Petrusek, David Storch, David Hořák, Veronika Sacherová, Arnošt L. Šizling, Lukáš Kratochvíl, Tomáš Kadlec, Petr Keil a doktorandi kateder ekologie a botaniky

Aktuální nabídka úloh je k dispozici na https://www.natur.cuni.cz/biologie/ekologie/studium/vyucovane-predmety/ekologicke-praktikum/napln-aneb-syllabus

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK