PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Mikroevoluce a makroevoluce - MB160P60
Anglický název: Evolutionary biology. Microevolution
Zajišťuje: Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2008 do 2013
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://www.natur.cuni.cz/flegr/mima/mikromakro.htm
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc.
Vyučující: prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc.
Atributy: Modul Ekologie a evoluce
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jacques Joseph, Ph.D. (25.08.2020)
Rozšiřující přednáška z evoluční biologie, navazující na přednášku B170P55 Úvod do evoluční biologie. Nevyžaduje povinně absolvování úvodní přednášky, příslušné znalosti získané například samostudiem však budou u posluchačů kurzu automaticky předpokládány a u zkoušky mohou být vyžadovány. Probírané tématické okruhy: Genetické a epigenetická dědičnost v evoluci, Evoluční tahy (mutační tah, meiotický tah), Genetický draft (evoluční vymetení, selekce na pozadí), Evoluce sekvencí DNA, Vznik a evoluce genů, Evoluce ontogeneze, Kulturní evoluce, Evoluce chování, Koevoluce a evoluce parazitismu, Fylogenetika (klasická, molekulární fylogenetika), Taxonomie (klasická, kladistika, eklektická taxonomie). Přednáška je plně zajištěna studijní literaturou - vybrané kapitoly z Evoluční biologie. Flegr, Academia 2004.
Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc. (04.04.2012)

Flegr J. Evoluční biologie. Academia Praha, 2009, 2005.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc. (04.04.2012)

Bližší informoce včetně požadavků ke zkoušce a podmínek ukončení jsou uvedeny zde: http://web.natur.cuni.cz/flegr/mikromakro.php

Sylabus
Poslední úprava: prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc. (04.04.2012)

Syllabus and other materials includin audio and video records are available here: http://web.natur.cuni.cz/flegr/mikromakro.php

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK