PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Praktická metodologie vědy - MB160P56
Anglický název: Practical methodology of science
Zajišťuje: Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2011 do 2013
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [DS]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://web.natur.cuni.cz/flegr/praktmet.html
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc.
Vyučující: prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc.
Atributy: Modul Ostatní předměty
Neslučitelnost : MS720P23K, MS720P23Z, MS720P232, MS720P233
Je prerekvizitou pro: MS107007
Je záměnnost pro: MS720P233
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc. (13.10.2016)
Účelem kurzu je seznámit posluchače se základy obecné i speciální metodologie věd se zvláštním zaměřením na její praktické aspektů - příprava a průběh experimentů a observačních studií, vyhodnocování výsledků pomocí statistických a randomizačních technik, interpretace výsledků, práce s odbornou literaturou a bibliografickými databázemi, presentace výsledků ústní i písemnou formou, scientometrie, grantový systém financování vědy, etické aspekty vědecké práce. Kurz je primárně určen studentům bakalářského, magisterského a doktorandského studia (zvláště biologie), kteří se chtějí v budoucnu věnovat základnímu výzkumu v oblasti přírodních věd .
Kurz je vyučován turnusovým způsobem, nejčastěji od pátečního odpoledne do nedělního poledne v posledním či předposledním týdnu v listopadu (aktuální informace budou na mé WWW stránce, viz níže.). Kurz je možno absolvovat i bez fyzizké účasti na přednáškách, všechny materiály, včetně audionahrávek jednotlivých lekcí, obrazových prezentací a syllabu jsou k dispozici na mém webu http://parasite.natur.cuni.cz/flegr/praktmet/praktmet.htmKurz je totožný a tedy neslučitelný s S720P23K, S720P23Z, S720232, S720P233

Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc. (04.04.2012)

Pozor, Toxo! Tajná učebnice praktické metodologie vědy. Academia Praha, 2011.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc. (24.09.2014)

Požadavky ke zkoušce a podmínky ukončení jsou uvedeny zde: http://www.frozenevolution.com/evolutionary-biology

Sylabus
Poslední úprava: prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc. (04.04.2012)

Syllabus a další studijní materiály včetně video a audio nahrávek přednášek jsou k dispozici zde: http://web.natur.cuni.cz/flegr/praktmet.html

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK