PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Ekologie obecná - MB160P08
Anglický název: General Ecology
Zajišťuje: Katedra ekologie (31-162)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2011 do 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://web.natur.cuni.cz/ekologie/vyuka/Obecna_ekologie/
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Martin Černý, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Martin Černý, Ph.D.
Atributy: Modul Ekologie a evoluce
Neslučitelnost : MB170P75
Záměnnost : MB170P75
Je neslučitelnost pro: MB170P75
Je záměnnost pro: MB170P75
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Martin Černý, Ph.D. (24.02.2019)
Přednáška je orientována na poskytnutí širokého základu ekologie jako vědeckého oboru studentům na úrovni bakalářského stupně, tj. se základními znalostmi botaniky, zoologie a chemie. Přednáška pojednává ekologii jako obor studující interakce mezi organismy navzájem a jejich interakce s prostředím, ve kterém žijí. Přednáška je strukturována od úrovně autekologické (jedinec x faktory prostředí) přes dynamiku vnitro- a mezipopulačních vztahů (kompetice, predace, včetně základních modelů) až po specifika společenstev a ekosystémů. K přednášce existují velmi dobré učebnice i v českém jazyce (např. Begon, Harper & Townsend 1997: Ekologie: Jedinci, populace a společenstva), v anglickém jazyce je nabídka mnohem bohatší (Colinvaux, Krebs, Ricklefs).
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Martin Černý, Ph.D. (06.10.2021)

Základy ekologie (překlad Essentials of Ecology) Townsend, Colin R. - Begon, M., Harper, John L. 2010 Vydavatelství University Palackého Olomouc

Begon, M., Harper, J. L. & Townsend, C. R. 1996 Ecology. 3rd ed , Blackwell Science, Oxford

Colinvaux 1993 Ecology 2.

Krebs 1994 Ecology

Ricklefs 1990 Ecology

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Veronika Sacherová, Ph.D. (19.02.2019)

zkouška je ústní, z přednášené látky

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Martin Černý, Ph.D. (18.01.2011)

Celá přednáška je k dispozici ve fromě prezentace MS PowerPoint na stránkách:

http://web.natur.cuni.cz/ekologie/vyuka/Obecna_ekologie/

1. Náplň vědního oboru, vztah ekologie k problematice věd o životním prostředí, historický vývoj ekologie

2. Vztahy organismů a abiotického prostředí, tolerance, adaptace, ekologická nika, rozdíly mezi unitárními a modulárními organismy

3. Vlastnosti populací, definice základních parametrů populační dynamiky.

4. Vnitro-populačni interakce, vnitrodruhová kompetice, asymetrické působení kompetice, typ kompetice. Teritorialita, samovyřeďování rostlin, zákon konstatní sklizně. "Negativní" kompetice.

5. Možnosti použití matematických modelů vnitrodruhové kompetice, jejich vstupní předpoklady, biologická interpretace. Změny početnosti jedinců v čase.

6. Molekulární ekologie: ekologie populací na úrovni genotypu (genetický drift, migrace, imbreeding)

7. Mezidruhové, mezipopulační interakce, přehled, charakteristika

8. Mezidruhová kompetice, princip kompetitivního vyloučení, posun znaků, přehled základních modelů (Lotka-Volterra, Tilmann)

9. Predace. Koevoluce predátora a kořisti, specializace. Funkční odpověď predátora na hustotu kořisti. Refugia. Přehled základních modelů (Lotka-Volterra, hostitel-parasitoid, býložravec-rostlina)

10. Mutualismus

11. Saprotrofismus

12. Životní strategie populací - r a K-stratégové,

13. Společenstvo a jeho struktura, ohraničení

14. Druhová rozmanitost (diversita), způsoby jejího hodnocení, faktory, které ji ovlivňují.

15. Ekologická sukcese, kolonizace ostrovů a ohraničených oblastí

16. Stabilita společenstva

17. Rozdíly mezi vodními a terestrickými ekosystémy

18. Tok energie v biosféře

19. Pohyb látek v biosféře, základ. živiny

20. Biomy

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK