PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Základy bioinformatiky - MB150P88
Anglický název: The basis of Bioinformatics
Zajišťuje: Katedra buněčné biologie (31-151)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2011 do 2014
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Zk [HT]
Počet míst: 55
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Marian Novotný, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.
prof. RNDr. David Honys, Ph.D.
Mgr. Marian Novotný, Ph.D.
Atributy: Modul Ostatní předměty
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: PUTA (15.04.2007)
Laboratories around the world produce massive amount of new nucleotide and protein sequences, gene expression profiles,
3-D structures and other data of biological character. To illustrate this fact, the number of known nucleotide sequences
grew from 59 millions to 80 millions last year (2006). The database of 3-D structures expanded by 20 % in the same year and
more than 1500 organisms are sequenced at the moment. With an ever-increasing amount of data available, grows even
the significance of bioinformatics. Bioinformatics collects, archives and most importantly analyses and attempt to find a
meaning and useful information in this explosively growing sea of data. Bioinformatics is one of the most dynamically
developing areas of biomedical research and basic knowledge of bioinformatics methods becomes quickly indispensable for
anyone with a serious interest in doing biomedical research.
The aim of this course is to introduce students with basic, but also modern promising bioinformatics methods. These methods
will be shown and explained in lectures and later used in a series of practicals. These "hands-on" practicals are designed to
show how to take an advantage of bioinformatics in every day life in a laboratory. The practicals were tested for a long time
and successfully on students of the Uppsala university, Sweden. This course is suitable for the second- or higher year
students of biology or chemistry who want to specialize within the biomedical field of research. A basic knowledge of
structure of biomacromolecules (nucleic acids, proteins) is an advantage, but it is not required to have it. To successfully
finish the course, one has to attend the practicals and pass the final written exam.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Marian Novotný, Ph.D. (26.10.2011)

Cílem předmětu je poskytnout přehled o základních bioinformatických metodách, které lze použít v každodení vědecké práci. Jde o velmi prakticky zaměřený kurz, který kombinuje přednášky, cvičení a aktivní práci s literaturou za účelem seznámení se s dostupnými bioinformatickými možnostmi. Nejde tedy primárně o kurz pro budoucí bioinformatiky, ale spíše pro biology, chemiky, kteří mohou narazit při svém výzkumu na potřebu analyzovat a srovnávat svůj protein, gen, organismus s dalšími daty.

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Marian Novotný, Ph.D. (09.11.2011)

Lesk, A. (2005): Introduction to bioinformatics, Oxford University Press, USA; 2 edition, 378 pp .

Baxevanis, A.D. & Ouellette B. F. F. (2004): Bioinformatics: Practical guide to the analysis of genes and proteins, Wiley-Interscience; 3 edition, 560 pp.

Bourne, P.E. & Weissig, H. (2003): Structural bioinformatics, Wiley-Liss, 649 pp.

Zvelebil & Baum (2008): Understending bioinformatics, Garland Science, USA, 772 pp.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Marian Novotný, Ph.D. (16.02.2012)

1) Introduction to bioinformatics, overview of available methods

2) Data - how are they generated? (genomics, X-ray crystallography, microarray technology)

3) Data - where to find them? (databases)

4) Sequence alignment - algorithms, how to use it?

5) Looking for similar sequences - BLAST, PSI-BLAST

6) Structural alignment - algorithms, how to use it?

7) Analysis of protein structures

8) Prediction of 3-D structures of proteins

9) Homology modelling and drug design

10) Prediction of genes

11) Phylogeny

12) Microarray data analysis

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK