PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Histologie/Cytologie - MB150P77
Anglický název: Histology/Cytology
Zajišťuje: Katedra buněčné biologie (31-151)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2008 do 2013
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
Atributy: Modul Fyziologie a anatomie / morfologie
Je korekvizitou pro: MB150C27A, MB150C27
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: PUTA (24.04.2006)
Přednáška navazující na přednášku z Biologie buňky. Optimální načasování je letní semestr 1. ročníku, vhodné je zkombinovat s praktickým cvičením z histologie. Nejedná se o přednášku z mikroskopické anatomie!!! Probírány jsou jednotlivé živočišné buněčné typy co do jejich molekulárních a fyziologických charakteristik, patologie a diferenciace?
Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (31.03.2012)

Doporučenou literaturou jsou elektronická skripta, která jsou rozesílána na adresy studentů zapsaných do předmětu, od školního roku 2011/2012 zpřístupňována po jednotlivých kapitolách v prostředí google docs. Plnohodnotné prezentace jsou zpřístupněny v prostředí MOODLE.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: MNOHYN/NATUR.CUNI.CZ (25.11.2011)

Písemná zkouška. Test obsahuje 40 otázek z toho 30 je výběr (a, b , c, d).

10 dalších jsou otázky kreslící nebo odpovídací. Maximální počet dosažených bodů je 200.

Sylabus
Poslední úprava: PUTA (24.04.2006)

1. Historie a metodiky histologie (způsoby barvení a přípravy preparátů, světelná mikroskopie, fluorescenční mikroskopie, elektronová mikroskopie, gene array, průtoková cytometrie)

2. Epitely (mezibuněčné spoje, mezotel, endotel, myoepiteliální buňky, typy epitelů, jejich charakteristiky strukturní a funkční, neuroepitely čichové a¨¨- sluchové)

3. Pojiva (extracelulární matrix, fibroblasty, vaziva, hnědá a bílá tuková tkáň, chrupavka, kost - osteocyty, osteoblasty, chondrocyty, adipocyty - regulace jejich aktivity - leptin)

4. Krevní elementy a lymfatické orgány (krevní buňky, kostní dřeň, megakaryocyty, diferenciace krevní řady, osteoklasty, slezina, brzlík, uzliny)

5. Svaly (kosterní, srdeční, hladké - charakteristiky, rozdíly, mechanismy, regulace a energetika svalového stahu, role Ca2+ iontů, regulace množství svalové hmoty - myostatin, typy svalových vláken)

6. Neurony a gliové buňky (excitabilita, typy, charakteristické vlastnosti, neurony, astrocyty, oligodendrocyty, mikroglie, hemaoencefalická bariéra, mechanismy diferenciace CNS.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK