PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Fyziologie živočichů a člověka - MB150P26B
Anglický název: Animal and human physiology
Zajišťuje: Katedra fyziologie (31-152)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2011 do 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:5/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Základní přednáška z fyziologie živočichů a člověka pro nově akreditovanýbakalářský studijní program Biologie.
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. František Vyskočil, DrSc.
Vyučující: RNDr. Jan Moravec, Ph.D.
prof. RNDr. Jiří Pácha, DrSc.
prof. RNDr. František Vyskočil, DrSc.
Atributy: Modul Fyziologie a anatomie / morfologie
Neslučitelnost : MB150P07
Záměnnost : MB150P07
Je korekvizitou pro: MB150C26C, MB150C26B
Je neslučitelnost pro: MB150P37, MB150P07
Je záměnnost pro: MB150P37, MB150P07
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Daniela Horníková, Ph.D. (28.10.2019)
Toto je přednáška z fyziologie živočichů a člověka akreditovaného bakalářského studijního programu Biologie a
studijního oboru Molekulární biologie a biochemie organismů, která zahrnuje podrobnější vysvětlení fyziologických funkcí.
Je doporučená všem zájemcům o experimentálně zaměřené obory.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Daniela Horníková, Ph.D. (28.10.2019)

Pokorný a kol.: Přehled fyziologie člověka. Skripta 1. LF UK, 1. a 2. díl, 1995, 1996.

F. Ganong: Přehled lékařské fyziologie. Vydání v ČR 1. podle 16. angl. vydání. Nakladatelství a vydavatelství H & H, Jinočany 1995.

S. Silbernagl, Despopoulos: Atlas fyziologie člověka (Grada 1993, 2004)

S. Silbernagl, F lang: Atlas patofyziologie člověka (Grada 2001)

F. Koukolík: Lidský mozek ( Portal 2002)

G. Brožek et al. Poznámky k přednáškám a fyziologie I a II, skripta II. LF Praha (2000)

Vodrážka Z. Fyzikální chemie pro biologické vědy (1982)

I. Dylevský a spol.: Funkční anatomie člověka (2000),

M.Vokurka a J. Hugo: Praktický slovník mediciny (Macdorf 2000, 2004)

Rokyta, Šťastný: Struktura a funkce lidského těla (Tigis2002)

S. Trojan et al., Lékařská fyziologie (2004),

D. Randall et. al. Eckert Animal Physiology ( Freeman, N.Y. 2002)

R. Čihák: Anatomie člověka 1-3 (Grada, 1997),

F. Schmidt: Memorix Fyziologie (1993)

S. Hyne: Farmakologie v kostce (Triton 2001)

Starší: L. Janský, I. Novotný: Fyziologie živočichů a člověka (1981)

M. J. Zigmond et al. Fundamental Neuroscience ( Academic press 2001),

J. G. Nicholls, et al. : From Neuron to Brain ( Sinauer, 2002),

R. Carola et.al. Human Anatomy and Physiology (McGraw-Hill, 1992)

K. M. Van De Graaff S. I. Fox Human Anatomy and Physiology WCBraun Publisher 1995

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Daniela Horníková, Ph.D. (28.10.2019)

Zkouška se skládá z písemné a ústní části.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Daniela Horníková, Ph.D. (29.04.2009)

1. Studium fyziologie živočichů, přehled vývoje oboru. experimentální metody fyziologického výzkumu. Fyzikální a chemické principy fyziologických funkcí. Vnitřní prostředí; tělní tekutiny, homeostáza.

2. Molekuly, energie a biosyntéza. Membrány, iontové kanály, transport, receptory, G proteiny, signální kaskády a poslové.

3. Vzrušivé tkáně - nerv, sval. Fyzikální základy funkce neuronu, klidový a akční potenciál, kabelové vlastnosti a vedení vzruchu. Synapse.

4. Neuroglie. Buněčné typy a jejich funkce v centrálním a periferním nervovém systému.

5. Nervový systém centrální, periferní, autonomní. Anatomie a funkce, mozek, spinální mícha, periferní nervy, reflexy. Učení, paměť, regenerace.

6. Fyziologie smyslů, receptory, nervové aferentní dráhy, smyslové zobrazení, smyslové modality.

7. Svaly kosterní a hladké, mechanika a energetika svalové kontrakce, řízení motoriky.

8. Krev, krevní buňky, tkáňové dýchání, imunita.

9. Srdce a cévy, plíce a dýchání. Přenos a výměna plynů, acidobasická rovnováha.

10. Epitely, ledviny a vylučování. Výměna iontů a vody, osmoregulace.

11. Trávení. Příjem potravy, chemické trávení, absorpce živin. Gastrointestinální sekrece.

12. Hormony. Endokrinní systém, řízení sekrece hormonů a jejich fyziologické účinky.

13. Fyziologie rozmnožování. Gonády, vývoj a funkce reprodukčního systému, hormonální regulace.

14. Organismus a prostředí. Vliv vnějších faktorů na fyziologické funkce, adaptace, aklimatizace.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK