PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Základy fyziologie živočichů - MB150P07
Anglický název: Basics of Animal Physiology
Zajišťuje: Katedra fyziologie (31-152)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2010 do 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Jiří Pácha, DrSc.
Vyučující: prof. RNDr. Jiří Pácha, DrSc.
prof. PharmDr. Alena Sumová, DSc.
Atributy: Modul Fyziologie a anatomie / morfologie
Neslučitelnost : MB150P26B
Záměnnost : MB150P26B
Je neslučitelnost pro: MB150P26B
Je záměnnost pro: MB150P26B
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Daniela Horníková, Ph.D. (28.10.2019)
Toto je přednáška z fyziologie živočichů a člověka akreditovaného bakalářského studijního programu Biologie, která
zahrnuje podrobnější vysvětlení fyziologických funkcí. Je doporučená všem zájemcům o experimentálně zaměřené obory.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Daniela Horníková, Ph.D. (28.10.2019)

F. Ganong: Přehled lékařské fyziologie. 20. vydání. Galen, 2005

S. Silbernagl, A. Despopoulos: Atlas fyziologie člověka. Grada, 2004

S. Trojan et al.: Lékařská fyziologie. Grada, 2005

L. Sherwood, H. Klandorf, P.H. Yancey: Animal Physiology. From Genes to Organisms. Thomson, Brooks, Cole, 2005

R.W. Hill, G.A. Wyse, M. Anderson: Animal Physiology. Sinauer Associates, 2004

W.F. Boron, E.L. Boulpaep: Medical Physiology. A Cellular and Molecular Approach. Saunders, 2003

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Daniela Horníková, Ph.D. (05.04.2012)

Předmět je ukončen písemným testem.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Daniela Horníková, Ph.D. (15.03.2010)

1. Co je fyziologie živočichů a co je předmětem jejího studia, vznik a vývoj oboru. Úrovně organizace, homeostáza a principy regulace, adaptace, aklimatizace.

2. Fyziologie buněk a molekul. Biologické membrány, funkční organizace buňky, membránový transport, přenos signálů, vznik klidového membránového potenciálu. Funkce epitelu.

3. Potrava a trávení. Trávení. Příjem potravy, absorpce živin, gastrointestinální sekrece, neurální a humorální regulace gastrointestinálních funkcí. Gastrointestinální funkce u býložravců.

4. Energetický metabolismus a výživa, energetická rovnováha a tělesná teplota u živočichů. Uskladnění a uvolnění energie v organismu. Regulace příjmu potravy.

5. Svaly a pohyb. Svaly kosterní a hladké, mechanika a energetika svalové kontrakce, řízení motoriky. Adaptace k letu.

6. Dýchání a transport O2 a CO2 u suchozemských a vodních živočichů. Mechanika respirace, ventilace a perfuze plic a žaber, výměna plynů v respiračních orgánech a v tkáních, krevní barviva, tkáňové dýchání a regulace respirace. Adaptace vodních živočichů k potápění.

7. Cirkulace. Evoluce cirkulace, cirkulační tekutiny - krev, lymfa, hemolymfa. Arterie a vény, mikrocirkulace, srdce. Regulace krevního tlaku a srdečního výdeje.

8. Voda, soli a exkrece. Exkreční orgány a tvorba moče. Glomerulární filtrace, tubulární reabsorpce a sekrece, osmoregulace. Metabolismus solí a vody ve vztahu k prostředí.

9. Buněčné základy fyziologie nervového systému. Biofyzika neuronu, iontové kanály, klidový a akční potenciál, synaptický přenos, mediátory a receptory, základy farmakologie iontových kanálů a receptorů, šíření nervového vzruchu.

10. Organizace nervového systému obratlovců. Mozek, mícha a nervy. Evoluce mozku. Funkční anatomie mozku a nervových buněk. Hematoencefalická bariera. Vegetativní nervový systém.

11. Nervové reflexy, instinkty, chování, emoce, učení, paměť, spánek a bdění. Biologické rytmy. Migrace a navigace.

12. Fyziologie smyslů. Fotorecepce, mechanorecepce, propriorecepce, chemorecepce, termorecepce, nocicepce, magnetorecepce

13. Endokrinní a neuroendokrinní regulace. Organizace endokrinní regulace. Endokrinní regulace růstu. Štítná žláza, nadledviny a endokrinní pankreas, příštítná tělíska a regulace vápníkové homeostázy.

14. Fyziologie rozmnožování. Samčí a samičí reprodukční systémy a jejich vývoj, hormonální regulace. Placenta obratlovců a mléčné žlázy savců. Fyziologie porodu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK