PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Kurz práce se zvířaty - MB150C21
Anglický název: Animal protection and welfare
Zajišťuje: Katedra fyziologie (31-152)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2012 do 2012
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2, Z [DS]
Počet míst: 180
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Stanislav Vybíral, CSc.
Vyučující: doc. RNDr. Stanislav Vybíral, CSc.
Atributy: K bakal. zkoušce uč. biologie
Modul Organismy
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Daniela Horníková, Ph.D. (28.10.2019)
Povinně-volitelný kurz pro studenty akreditovaného bakalářského studijního programu Biologie a studijního oboru
Molekulární biologie a biochemie organismů.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Daniela Horníková, Ph.D. (28.10.2019)

Použití zvířat v experimentální práci. Kolektiv. Vyd. Společnost pro vědu o laboratorních zvířatech, 1995.

K. Nejedlý: Biologie a soustavná anatomie laboratorních zvířat. SPN Praha 1965.

L. Hess, I. Dvořáček, J. Svobodník: Anestézie laboratorních zvířat. Avicenum Praha, 1984.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Daniela Horníková, Ph.D. (28.10.2019)

Zápočet se uděluje na základě 100% docházky a prokázání získaných znalostí při závěrečném pohovoru.

Sylabus -
Poslední úprava: STEFL (10.04.2002)

Používání pokusných a laboratorních zvířat v přírodních a lékařských vědách; historický přehled. Etika práce se zvířaty a legislativa upravující podmínky práce s nimi. Evropské a české normy. Nejčastěji používané druhy laboratorních a pokusných zvířat. Požadavky na kvalitu, vliv vnějších a vnitřních faktorů. Fyziologické zvláštnosti laboratorních zvířat. Chov, výživa a reprodukce. Zásady vyšetřování a veterinární kontroly. Nemoci pokusných a laboratorních zvířat. Zacházení se zvířaty. Anestezie, jednoduché operační zásahy, postoperační péče. Eutanazie. Alternativní metody v biologii.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK