PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Základy virologie - MB140P75
Anglický název: Fundamentals of Virology
Zajišťuje: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2012 do 2013
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 13 [týdny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: základní
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Alena Drda Morávková, MBA, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Alena Drda Morávková, MBA, Ph.D.
Atributy: Modul Organismy
Neslučitelnost : MB140P75U, MB140P81
Je neslučitelnost pro: MB140P75U
Je záměnnost pro: MB140P75U
Ve slož. korekvizitě pro: MB140C74
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Lenka Horníková, Ph.D. (29.09.2020)

Přednáška je určena pro všechny, kteří by se rádi dozvěděli něco o virech a nechtějí přitom zabíhat do detailů molekulární virologie. Přednáška je zaměřena hlavně na viry napadající člověka, jejich patogenezi, epidemiologii a obranu proti nim. Jejím cílem je seznámit posluchače se strukturou a životními strategiemi virů v závislosti na typu virového genomu a hostitelského organismu. Mechanismy působení virů, jejich interakce s hostitelem, stejně jako možnosti vakcinace a léčby virových onemocnění, jsou probrány na příkladech významných lidských patogenů (např. dětská obran, chřipka, HIV, herpesviry). Pro studenty, které virologie zaujme a rádi by se jí dál věnovali, je zde možnost pokračovat přednáškou doc. Forstové "Virologie - systémy na molekulárn úrovni".
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Alena Drda Morávková, MBA, Ph.D. (04.09.2013)

David M. Knipe, Peter M. Howley: Fields Virology 5th ed, Lippincott-Williams and Wilkins, Philadelphia 2007

Alan J. Cann, Principles of molecular virology, 4th ed. Elsevier academic press 2005

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Alena Drda Morávková, MBA, Ph.D. (07.01.2016)

Zkouška probíhá formou testu. Test se skládá z 20 otázek, a,b,c,d, minimálně jedna (ale možno i více) odpověď je vždy správná. Za správnou odpověď je +1 bod, špatná odpověď -0,5 bodu, žádná odpověď 0 bodů. Není to tak hrozné jak by to mohlo vypadat - většina posluchačů uspěje na první pokus. Pokud má někdo averzi k testům, nabízím alternativní ústní zkoušení. Pokud by přece jen někdo dospěl ke třetímu termínu, zkouším vždy ústně.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Martina Saláková, Ph.D. (26.02.2021)

1. Evoluce virů

2. Definice a taxonomie virů

3. Životní cyklus viru a jejich reprodukční strategie (Baltimorovo schéma), replikace a exprese virového geonomu.

4. Životní cyklus viru a jejich reprodukční strategie (Baltimorovo schéma), replikace a exprese virového geonomu

5. Interakce virů s hostitelskou buňkou a organismem; typy a důsledky virové infekce, protivirové strategie hostitele.

6. Imunitní reakce hostitele, virová diagnostika

6. Obrana proti virové nákaze (imunitní odpověď, vakcíny, antivirotika)

7. Biologie významných virových skupin:RNA viry

8. Významné lidské patogeny: RNA viry

9. Významné lidské patogeny: retroviry

10. Významné lidské patogeny: retroviry

11. Významné lidské patogeny: DNA viry

12. Významné lidské patogeny: DNA viry

Vstupní požadavky
Poslední úprava: RNDr. Martina Saláková, Ph.D. (11.10.2021)

Vítám všechny zájemce o virologii, všechny kdo se chtějí dozvědět něco o infekcích postihujících člověka, jejich léčbě a prevenci.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK