PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Terénní cvičení z botaniky - MB120T61
Anglický název: Field course in botany
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2011 do 2012
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [TS]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://botany.natur.cuni.cz/prasil/Terenní cvičení z botaniky
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Karel Prášil, prom. biol., CSc.
Vyučující: Mgr. Martin Adámek, Ph.D.
Mgr. Eva Dušková
doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc.
Ing. Martin Kačmar
Mgr. Tereza Klinerová
Mgr. Tomáš Koubek, Ph.D.
RNDr. Alena Kubátová, CSc.
Mgr. Jana Kulichová, Ph.D.
RNDr. Jaroslava Marková, CSc.
Karel Prášil, prom. biol., CSc.
RNDr. Zdeněk Soldán, CSc.
RNDr. Daniel Stančík, Ph.D.
prof. RNDr. Jan Suda, Ph.D.
RNDr. David Svoboda, Ph.D.
Mgr. Lada Syrovátková
Mgr. Jan Šťastný, Ph.D.
Atributy: K bakal. zkoušce uč. biologie
Modul Organismy
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Karel Prášil, prom. biol., CSc. (15.01.2014)
Terénní demonstrace základních skupin řas, hub, lišejníků, mechorostů a cévnatých rostlin. Význam a problematika uvedených skupin a konkrétních demonstrovaných organizmů z hlediska taxonomie, ekologie, fytogeografie, fytopatologie a ochrany přírody. K zápočtu je požadována znalost demonstrovaných objektů (poznávačka).
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jan Šťastný, Ph.D. (07.02.2018)

SPECIALIZOVANÉ STUDIJNÍ TEXTY

Havlíček P. et al. (2007): Syllabus k terénnímu cvičení na Albeři - cévnaté rostliny. - 12 p.

(dostupné na webových stránkách Katedry botaniky PřF UK)

Hrouda et al. (2008): Syllabus k terénnímu cvičení v Dobronicích - cévnaté rostliny. - 13 p.,

ke stažení v SISu u tohoto předmětu.

Prášil K. et al. (2010): Syllabus k terénnímu cvičení z botaniky - bezcévné rostliny. - ke

stažení v SISu u tohoto předmětu.

Suda J. et al. (2009): Podrobný syllabus k terénnímu cvičení v Dobronicích - cévnaté

rostliny. - 53 p., ke stažení v SISu u tohoto předmětu.

ODBORNÉ PUBLIKACE

Garnweidner E. (1995): Kapesní atlas houby. - 254 p., Slovart Praha. (v knihovně katedry

botaniky pod kódem D 1707)

Kremer B.R. et Muhle H. (1998): Lišejníky, mechorosty, kapraďorosty. - 286 p., Ikar,

Praha. (v knihovně katedry botaniky pod kódem C 639)

Kubát K. et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky. - Academia, Praha.

Květena České [socialistické] republiky (1988-2011): Vol. 1-6. - Hejný S. et Slavík B. [red.],

vol. 1.-3. - Slavík S. [red.], vol. 4-6; Slavík S. et Štěpánková J. [red.], vol. 7. Chrtek J.,

Kaplan M., Štěpánková J. [red.], vol. 8. - Academia, Praha.

Pišút I. Et al. (1974): Klúč na určovanie výtrusných rastlín III. diel (Lišajníky). - 240 p., SPN

Bratislava. (v knihovně katedry botaniky pod kódem C 503)

Slavíková Z. (2002): Morfologie rostlin. [skriptum]. - UK Praha.

Svrček M. et al. (1976): Klíč k určování bezcévných rostlin. - 579p., SPN Praha.

(v knihovně katedry botaniky pod kódem C 510)

ROZŠIŘUJÍCÍ LITERATURA:

Rothmaler W. (2007): Exkursionsflora Von Deutschland. Bd. 3: Atlasband. Springer.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jan Šťastný, Ph.D. (10.01.2018)

Ukončení předmětu zápočtem (tzv. "poznávačkou) na místě konání terenního cvičení. Nutným předpokladem zápočtu je plná účast na terénním cvičení.

Sylabus
Poslední úprava: Karel Prášil, prom. biol., CSc. (10.05.2015)

Seznámení se základními přírodními a fytogeografickými poměry navštíveného území. Další výuka se přizpůsobuje aktuálním přírodním podmínkám a výskytu organizmů, vhodných k demonstraci.

Aktuální verze syllabu je ke stažení na SISu u tohoto předmětu vždy cca měsíc před konáním terenního cvičení.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK