PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Botanika pro ÚŽP - MB120P43A
Anglický název: Botany - a special course for environmental students
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2011 do 2012
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://www.ibot.cas.cz/fcm/suda/presentation_honza.html
http://botany.natur.cuni.cz/kubatova/ozp-cviceni/
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Alena Kubátová, CSc.
Vyučující: RNDr. Alena Kubátová, CSc.
RNDr. Zdeněk Soldán, CSc.
Mgr. Tomáš Urfus, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Alena Kubátová, CSc. (27.09.2017)
Cílem první části přednášky je podat ucelenou představu o bezcévných rostlinách. Je probírán systém a fylogenese bezcévných rostlin, zahrnující jednotlivá oddělení sinic, řas, mechorostů a hub včetně lišejníků. Studenti jsou seznamováni především s morfologií stélek, pohlavním a nepohlavním rozmnožováním, životními cykly, výskytem v přírodě a významem pro člověka. Jsou uváděni významní zástupci.
V druhé polovině semestru je pozornost věnována cévnatým rostlinám, jejich anatomii, morfologii, rozmnožování. Systematicky jsou představeny výtrusné a nahosemenné rostliny.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jan Šťastný, Ph.D. (10.01.2018)

Zápočet za zimní semestr získají studenti, kteří splní tyto požadavky:

  • účast na praktických cvičeních
  • poznávačka objektů z praktika (bezcévné rostliny) - cca 45 min.
  • písemný test z přednášené látky (bezcévné rostliny) - cca 30 min.
Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Alena Kubátová, CSc. (14.10.2015)

Úvodní část:

Charakteristika a pojetí říší Bacteria, Excavata, Amoebozoa, Chromista, Fungi a Plantae.

Systematika, vědecké názvy, základní taxonomické kategorie.

Stavba stélek u sinic, řas, houbových organismů, hub, lišejníků a mechorostů.

Pohlavní a nepohlavní rozmnožování, rodozměna, životní cykly.

Speciální část:

Bacteria. Cyanobacteria - sinice.

Excavata: Acrasiomycota - akrasie, Euglenophyta - krásnoočka.

Amoebozoa: Myxomycota - hlenky.

Chromista: Chlorarachniophyta, Dinophyta - obrněnky, Cryptophyta - skrytěnky, Haptophyta, Heterokontophyta, Labyrinthulomycota, Plasmodiophoromycota - plasmodiofory, Peronosporomycota, Hyphochytriomycota.

Opisthokonta: Fungi - houby. Chytridiomycota - chytridie, Microsporidiomycota - mikrosporidie, Zygomycota - zygomycety, Ascomycota - houby vřeckovýtrusné, Basidiomycota - houby stopkovýtrusné.

Lichenes - lišejníky.

Archaeplastida (=Plantae) - rostliny. Rhodophyta - ruduchy, Chlorophyta - zelené řasy, Anthocerotophyta - hlevíky, Marchantiophyta - játrovky, Bryophyta - mechy.

U jednotlivých skupin organismů je kladen důraz na morfologii, rozmnožování, příklady zástupců, výskyt v přírodě a jejich význam.

1) Anatomie cévnatých rostlin

2) Morfologie cévnatých rostlin (kořen, stonek, list, květ, plod)

3) Výtrusné rostliny (Lycopodiophyta, Equisetophyta, Pteridophyta)

4) Nahosemenné rostliny (Cycadophyta, Pinophyta, Gnetophyta)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK