PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Mykologie - MB120P18
Anglický název: Mycology
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2012 do 2013
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://botany.natur.cuni.cz/prasil/mykologie/
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Karel Prášil, prom. biol., CSc.
Vyučující: Karel Prášil, prom. biol., CSc.
Atributy: Modul Organismy
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D. (02.09.2014)
Cílem předmětu je vymezení a charakteristika hub a houbám podobných organizmů ve vývojových větvích Ppisthokonta, Excavata, Chromista a Excavata. Stručně je uvedna morfologie, biologie, autekologie a vývojové vztahy příslušných skupin. Vysvětlena je základní terminologie a demonstrována nová literatura v oboru.

Jádro přednášky tvoří přehled současného chápání diversity (systému) a ekologie jednotlivých skupin (oddělení, tříd, řádů, reprezentativních rodů a druhů) a jejich případný význam ve fytopatologii, zdravotnictví, hygieně, biotechnologiích apod.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D. (02.09.2014)

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou.

K zápočtu je třeba účast a předložení protokolů z jednotlivých lekcí praktika.

Zkouška je písemná a skládá se celkem ze 4 otázek.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D. (02.09.2014)

1. Vymezení a charakteristika probíraných říší a vývojových větví, jejichž reprezentanty studuje vědní obor mykologie.

2. Hlenky s.l. Acrasiomycota (akrasie) - charakteristika, životní cyklus, morfologie, výskyt v přírodě. Myxomycota (hlenky) - pohlavní a nepohlavní vývoj, morfologie, jaderné fáze, morfogeneze, výskyt v přírodě. Plasmodiophoromycota (nádorovky, plasmodiofory) - životní cyklus, charakteristika, jaderné fáze, výskyt a význam.

3. Říše Chromista: Labyrinthulomycota (labyrinthuly) - životní cyklus , ultrastruktura zoospor, výskyt v přírodě. Peronosporomycota (oomycety) - životní cyklus, charakteristika, systematické třídění, ultrastruktura zoospor, výskyt a význam. Hyphochytriomycota - životní cyklus, vývoj, morfologie, výskyt.

4. Opistokontní říše Fungi: Chytridiomycota (chytridie) - systematické třídění, rozmnožování, životní cyklus, morfologie, ultrastruktura zoospor, výskyt v přírodě, význam.

5. Zygomycota (houby spájivé) - životní cyklus, systematické třídění, vývoj vzniku zygosporangia, morfologie nepohlavních struktur, výskyt a význam.

6. Microsporidiomycota (mikrosporidie) - životní cyklus, morfologie, výskyt a význam.

7. Ascomycota (houby vřeckovýtrusné): Základní charakteristika, znaky, vymezující vyšší systematické jednotky, typy rozmnožování, typy vývoje a výsledné morfologie plodnic, životní cyklus, anamorfa a teleomorfa. Systema Ascomycetum. Taphrinomycetes, Saccharomycetes, Laboulbeniomycetes - základní morfologie, systém, ekologie, zástupci a význam.

8. Eurotiomycetes, Pezizomycetes, Leotiomycetes, Orbiliomycetes - základní morfologie, systém, ekologie, zástupci a význam.

9. Spathulosporomycetes, Sordariomycetes - základní morfologie, systém, ekologie, zástupci a význam. Stručně o lichenizovaných řádech Lecanoromycetes a Arthoniomycetes.

10. Chaetothyriomycetes, Dothideomycetes - základní morfologie, systém, ekologie, zástupci a význam. Deuteromycetes - vymezení a charakteristika skupiny, význam pro uživatelskou veřejnost.

11. Basidiomycota (houby stopkovýtrusné). Základní charakteristika, srovnání znaků vřeckovýtrusých a stopkovýtrusých hub. Urediniomycetes, Ustilaginomycetes - základní morfologie, systém, ekologie, zástupci a význam.

12. Agaricomycetes - základní morfologie, systém, ekologie, zástupci a význam.

Základní literatura:
Alexopoulos J.C., Mims C.W. et Blackwell M. (1996): Introductory Mycology. - John Wiley & Sons, New York, 868 p.

Dick D.W. (2001): Straminipilous Fungi. - Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston & London, 670 p.

Kendrick B. (1992): The Fifth Kingdom. - Mycologue Publications, Waterloo, 406 p.

Kirk P.M., Cannon P.F., David J.C. et Stalpers A.J. [eds.] (2001): Dictionary of fungi. - CAB International, Wallingford, 655 p.

Margulis L., Corliss J.O., Melkonian M. et Chapman D.J. [eds.](1989): Handbook of Protoctista.- Jones et Bartlett publishers, Boston, 914 p.

McLaughlin D.J., McLaughlin E. G. et Lemke P. A. [eds.] (2001): The Mycota. Vol. VII, Systematic and Evolution, Part A, Part B. - Springer-Verlag, Berlin, 366 et 259 p.

Ulloa M. et Hanlin R.T. (2000): Illustrated dictionary of mycology. - APS Press, St. Paul,

448 p.

Odkaz na související předměty:
Systém a fylogeneze bezcévných rostlin (B120P59)

Speciální mykologie I (B120P47)

Speciální mykologie II (B120P90)

Obecná mykologie (B120P46)

Ekologie hub (B120P49)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK