PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Terestrické ekosystémy - MB120P05
Anglický název: Terrestrial ecosystems
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2008 do 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://botany.natur.cuni.cz/sklenar/TerestrickeEkosystemy/
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Petr Janšta, Ph.D.
doc. Mgr. Petr Pokorný, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D.
prof. David Storch, Ph.D.
Mgr. Jakub Straka, Ph.D.
prof. RNDr. Jan Suda, Ph.D.
Mgr. Petr Šípek, Ph.D.
Mgr. Michal Štefánek
doc. RNDr. Jitka Vilímová, CSc.
Atributy: Modul Ekologie a evoluce
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D. (18.12.2014)
Terestrické ekosystémy jsou přednáška s vazbou na hlavní biomy Země a na vybrané ekosystémy území ČR. První třetina kurzu obsahuje příklady základních ekologických vazeb a vztahů na modelových skupinách organismů (cévnaté rostliny, obratlovci a bezobratlí). V další části kurzu jsou probírány dynamika a řídící síly ve fungování hlavních terestrických ekosystémů světa. Součástí přednášky jsou dvě jednodenní exkurze do širšího okolí Prahy.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D. (27.05.2020)

Studijní literatura:

Archibold O.W. 1995. Ecology of World Vegetation. Chapman & Hall, London.

Begon M., Harper J.L., Townsend C.R. 1997. Ekologie. Jedinci, populace a společenstva. Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc.

Chapin S.F., Matson P.A. & Mooney H.A. 2002. Principles of Terrestrial Ecosystem Ecology. Springer, New York.

Jeník J. 1998. Ekosystémy. Karolinum, Praha.

Walter H. 1985. Vegetation of the Earth and Ecological Systems of the Geo-biosphere, Springer, 3. vydání.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D. (18.12.2014)

Ke zkoušce jsou požadovány znalosti v rozsahu přednášené látky. Zkouška je formou písemného testu. Zápočet je udělován za účast na dvou jednodenních exkurzích.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D. (18.12.2014)

1.-2. Struktura terestrických ekosystémů, organismy a globální ekologické faktory, vztah (i) k prostředí na stanovišti (ii) k sobě navzájem, hierarchická povaha přírodních systémů - význam škál vztah (i) k prostoru (ii) k času.

3.-5. Funkce rostlin a živočichů v ekosystémech (na příkladu cévnatých rostlin, bezobratlých a obratlovců).

6.-12. Dynamika a řídící síly ve fungování terestrických ekosystémů Země (biomy v přehledu, hlavní ekologické determinanty jejich struktury a v nich probíhající procesy).

13. Sekulární sukcese a vývoj bioty v kvartéru, vstup člověka do přírodních krajin.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK