PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Ekologie člověka - MB110P07
Anglický název: Human Ecology
Zajišťuje: Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2012 do 2012
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 13 [týdny]
Počet míst: 145
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D.
Vyučující: prof. Mgr. Viktor Černý, Dr.
doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D.
Atributy: K bakal. zkoušce uč. biologie
Modul Ekologie a evoluce
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Martin Hora, Ph.D. (02.10.2017)
Anotace: Přednášky Ekologie člověka jsou zaměřeny na vztahy mezi biologickou stránkou člověka, jeho sociálními a kulturními projevy a vnějším prostředí. Součástí přednášky je akcentace rozdílů mezí biologicky orientovanou ekologií člověka (tj. adaptabilitou v čase a prostoru) a kulturní ekologií. Studenti se seznámí se základními modely zkoumajícími vztahy mezi člověkem a biotickým či fyzikálním prostředím, dále se seznámí s vývojem přírody ve čtvrtohorách, kam spadají počátky základních subsistenčních strategií a konečně ve třetí části přednáškového cyklu budou charakterizovány základní adaptační strategie populací osidlující klíčové ekologické niky.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martin Hora, Ph.D. (02.10.2017)

Bates, D.G., & Tucker (2010). Human Ecology: Contemporary Research and Practice. New York: Springer.

Moran, E. F. (2008). Human adaptability: Introduction to ecological anthropology. 3rd Edition ed. Westview Press Inc.,U.S., New York.

Schutkowski, H. (2006). Human Ecology: Biocultural Adaptations in Human Communities. Berlin: Springer.

Stanford, C., Allen, J.S. & Antón, S.C. (2006). Biological Anthropology: The Natural History of Humankind. New Jersey: Prentice Hall.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Martin Hora, Ph.D. (08.10.2020)

Zkouška: Zkouška ekologie člověka proběhne formou písemného testu. K výběru budou čtyři odpovědi, z nichž jen jedna bude správná.

Hodnocení testu:

100 - 90% výborně

89 - 80% velmi dobře

79 - 70% dobře

69 - méně % nevyhověl

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D. (02.10.2014)

I Úvod: ekologie člověka, adaptace a adaptabilita (Vladimír Sládek)

II Čtvrtohory: vývoj klimatu, prostředí a kultury (Viktor Černý)

III Subsistenční strategie I: lovci-sběrači (Viktor Černý)

IV Subsistenční strategie II: hortikulturalisté (Vladimír Sládek)

V Subsistenční strategie III: intenzivní zemědělci (Viktor Černý)

VI Subsistenční strategie IV: pastevci (Viktor Černý)

VII Adaptabilita v arktických zónách (Vladimír Sládek)

VIII Člověk a adaptace na chlad (Vladimír Sládek)

IX Adaptabilita ve vysokých nadmořských zónách (Martin Hora)

X Člověka adaptace na hypoxii (Martin Hora)

XI Adaptabilita na pouštích (Martin Hora)

XII Člověk a solární radiace (Martin Hora)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK