PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2010/2011
   Přihlásit přes CAS
ICT ve výuce chemie - ON2309017
Anglický název: ICT in chemistry teaching
Zajišťuje: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2010 do 2011
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 20 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Martin Čapek Adamec, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Martin Čapek Adamec, Ph.D.
Neslučitelnost : O02309053
Záměnnost : O02309053
Je neslučitelnost pro: O02309053
Je záměnnost pro: O02309053
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Martin Rusek, Ph.D. (29.10.2017)
V kurzu se posluchači setkají s interaktivními materiály, které lze využít ve vlastní praxi. Jedná se zejména o applety, aplikace do mobilních zařízení, materiály pro interaktivní tabule a běžného software, který může sloužit i ke vzdělávacím účelům.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Martin Rusek, Ph.D. (29.10.2017)

Příprava portfólia interaktivních materiálů, příprava scénářů s využitím didaktického software a software původně neurčeného pro výuku.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK