PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2010/2011
   Přihlásit přes CAS
Modelové chemické experimenty - ON2309015
Anglický název: Model School Chemistry Experiments
Zajišťuje: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2010 do 2011
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 20 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc.
PhDr. Martin Čapek Adamec, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc.
Mgr. Jan Jelínek
PaedDr. Mgr. Veronika Köhlerová, Ph.D.
PhDr. Martin Rusek, Ph.D.
Neslučitelnost : O02309017
Záměnnost : O02309017
Je neslučitelnost pro: O02309017
Je záměnnost pro: O02309017
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Martin Rusek, Ph.D. (03.02.2013)
Předmět je zaměřen na chemický experiment a jeho úlohu ve výuce chemie. Posluchačům je představen chemický experiment coby prostředek ověřování vlastních hypotéz. Důraz je kladen na schopnost tvořit vhodné řídicí otázky bádání, předkládání experimentů podněcujících vlastní práci žáků a jejich badatelské schopnosti, tj. definovat hypotézu, navrhnout možnosti jejího ověření, vlastní experiment, vyvození závěrů a případnou úpravu hypotézy.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Martin Rusek, Ph.D. (03.02.2013)

BENEŠ, P. Reálné modelové experimenty ve výuce chemie. Praha: UK PedF, 1999. ISBN 80-86039-81-1.

PAPÁČEK, M. Badatelsky orientované přírodovědné vyučování - cesta pro biologické vzdělávání generací Y, Z a alfa? Scientia in Educatione [online]. 2011, vol. 1, no. 1, pp. 17. ISSN 1804-7106.

STUCHLÍKOVÁ, I. O badatelsky orientovaném vyučování. In Proceedings of the Didaktiak biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování, České Budějovice, 2010, Jihočeská Univerzita, p. 129-135.

RUSEK, M., P. BENEŠ a V. KÖHLEROVÁ. Modelový experiment jako možnost rozvoje školních chemických pokusů. Chemické listy, 2012, 106(2012), 521. ISSN 1213-7103.

 

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Martin Rusek, Ph.D. (03.02.2013)
  • Teoretické vymezení experimentu, empirizmus vs. racionalizmus,důležitost empirického poznání v přírodovědných předmětech
  • Modelový experiment a jeho vztah k badatelsky-orientovanému vyučování a jeho mutacích (POGIL apod.)
  • Tvorba řídicích otázek (driving questions)
  • Typické modelové experimenty
  • Tvorba a ověření vlastních modelových experimentů

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK