PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2010/2011
   Přihlásit přes CAS
Koloidní chemie - ON2309013
Anglický název: Chemistry of Coloids
Zajišťuje: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2010 do 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 30 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Ing. Lidmila Bartovská, CSc.
Vyučující: doc. Ing. Lidmila Bartovská, CSc.
Anotace
Poslední úprava: KOTOUCO/PEDF.CUNI.CZ (11.03.2013)
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy v povrchové a koloidní chemii. Výuka je rozdělena do tří částí: prvá se zabývá principy dějů na fázových rozhraních, druhá obecnými vlastnostmi disperzních systémů ve třetí jsou studenti seznámeni s jednotlivými typy disperzních systémů. Probíraná látka je ilustrována na praktických příkladech.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK