PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2010/2011
   Přihlásit přes CAS
Tvorba školních vzdělávacích programů - ON2309011
Anglický název: School Curriculum Creation for Teachers
Zajišťuje: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2010 do 2011
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 12 / 12 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Václav Pumpr, CSc.
Neslučitelnost : O02309052
Záměnnost : O02309052
Je neslučitelnost pro: O02309052
Je záměnnost pro: O02309052
Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Martin Rusek, Ph.D. (27.11.2011)

1. Úvod do kurzu, seznámení s RVP, ŠVP

2. Charakteristika školy

3. Učební plán

4. Charakteristika předmětu

5. Vzdělávací obsah

6. Hodnocení

7. Prezentace výsledků své práce

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Martin Rusek, Ph.D. (02.01.2014)

Zápočet bude udělen studentům, kteří odevzdají všech šest úkolů v akceptovatelné podobě a obhájí svou napsanou část ŠVP před ostatními spolužáky na závěrečném semináři.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK