PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2010/2011
   Přihlásit přes CAS
Pedagogická praxe na ZŠ - ON2309006
Anglický název: Teaching Training at Secondary School
Zajišťuje: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2009 do 2011
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 2 [týdny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: P:0 X:0 E:1
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Ing. Hana Kotoučová, Ph.D.
PhDr. Martin Čapek Adamec, Ph.D.
PhDr. Václav Pumpr, CSc.
Vyučující: prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc.
Ing. Hana Kotoučová, Ph.D.
Neslučitelnost : O02309033
Prerekvizity : ON2309002
Záměnnost : O02309033
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Martin Rusek, Ph.D. (11.03.2013)
Po absolvování orientačních praxí, klinického semestru a prvního semestru oborových didaktik posluchači nastupují na souvislou praxi na základní škole. Zde absolvují deset na různé aspekty edukačního systému zaměřených náslechů, po nichž se pouští do vlastní výuky. Při tom jsou vedeni jednak fakultním učitelem na dané škole, zároveň hospitování některým z pracovníků katedry.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK