PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2010/2011
   Přihlásit přes CAS
Didaktika chemie SŠ - ON2309005
Anglický název: Upper-secondary School Chemistry Education
Zajišťuje: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2010 do 2011
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 65 [hodiny]
Počet míst: 20 / 20 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc.
PhDr. Václav Pumpr, CSc.
Vyučující: prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc.
PhDr. Martin Rusek, Ph.D.
Neslučitelnost : O02309032
Prerekvizity : ON2309002
Záměnnost : O02309032
Je neslučitelnost pro: O02309032
Je prerekvizitou pro: ON2309008
Je záměnnost pro: O02309032
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Martin Rusek, Ph.D. (03.02.2014)
Předmět navazující na Didaktiku chemie základní školy prohlubuje znalosti posluchačů v oblasti středoškolské chemie. Důraz je kladen na experimentální činnost a moderní metody a formy výuky uplatnitelné ve výuce chemie.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Martin Rusek, Ph.D. (10.03.2016)

Podmínkou pro splnění předmětu je získání zápočtu a složení zkoušky.

 

Zápočet bude udělen studentům s aktivní docházkou, kteří:

 • splní zadané úkoly v hodinách:
  • prezentace jednoho z fenoménu v poslední době zkoumaných v CER (Chemistry Education Research),
  • zpracování protokolů z bloku experimentálního cvičení
 • vystoupí s mikrovýstupem na zadané téma,
 • vypracují konferenční příspěvek popisující jejich projekt, jeho realizaci a evaluaci.

 

Ke zkoušce jsou vyžadovány:

 • část chemická
  • pojmy ze středoškolské chemie
 • část pedagogická
  • pedagogické teorie 20. a 21. století (kognitivizmus, behaviorizmus, instruktivizmus, konstruktivizmus, konektivizmus),
  • Bloomova taxonomie,
  • Daleho kužel zkušenosti,
  • Piagetova genetická epistemologie,
  • RVP G, RVP SOV
 • část didakticko-chemická
  • schopnost didaktické transformace pojmů do učiva,
  • navrhnutí vhodného chemického experimentu k danému učivu,
  • popis tématu v rámci CER a jeho uplatnění ve vlastní výuce,
  • orientace v mezinárodních šetřeních zkoumající kompetence a znalosti žáků z chemie,
  • orientace v učebnicích dostupných pro výuku chemie na základní škole,
  • RVP G a RVP SOV - jejich specifika a výuka chemie,
  • ICT ve výuce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK