PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2010/2011
   Přihlásit přes CAS
Mechanismy organických reakcí - ON2309004
Anglický název: Organic Reactions Mechanisms
Zajišťuje: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2009 do 2011
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 30 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. Ing. František Liška, CSc.
Vyučující: doc. Ing. Jan Budka, Ph.D.
Sylabus
Poslední úprava: KOTOUCO/PEDF.CUNI.CZ (22.02.2010)

01. Prostorová stavba organických molekul, elektronové efekty a další faktory ovlivňující kovalentní vazbu. Klasifikace organických reakcí. Faktory ovlivňující průběh reakcí.

02. Substituční reakce I:

Nukleofilní substituce alkylhalogenidů a příbuzných látek. Radikálová substituce alkanů.

03. Substituční reakce II:

Substituce elektrofilní aromatická, vlivy substituentů. Nukleofilní substituce v aromatických systémech.

04. Eliminační reakce, syn- a anti-mechanismus eliminačních reakcí. Eliminace a substituce jako konkurenční reakce.

05. Adiční reakce I:

Iontové adiční reakce na trojnou a dvojnou vazbu. Možnosti radikálové adice.

06. Adiční reakce II:

Nukleofilní adice na karbonylovou a nitrilovou skupinu. Adice organokovů a redukce. Konjugovaná adice.

07. Adiční reakce III:

Reakce aldolového typu a Claisenova kondenzace.

08. Adičně-eliminační mechanismy. Nukleofilní acylová substituce.

09. Molekulární přesmyky v nasycených, nenasycených a aromatických systémech.

10. Příklady méně obvyklých typů reakcí: pericyklické reakce, fotochemické reakce, reakce katalyzované přechodnými kovy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK