PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2010/2011
   Přihlásit přes CAS
Biochemie - OB2309044
Anglický název: Biochemistry
Zajišťuje: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2010 do 2011
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 35 / 35 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D.
Prerekvizity : OB2309006
Záměnnost : OB2309011
Je záměnnost pro: OB2309011
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D. (04.01.2019)
Cílem kurzu je seznámit studenty s pojmy a vztahy, které jsou nutné pro pochopení základních dějů odehrávajících se v živých organismech. Předmět je zaměřen na principy biochemie - na strukturu a funkci biologických molekul a principy metabolismu.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D. (04.01.2019)

Zápočet: získání alespoň 60 % bodů v průběžně psaných testech

Zkouška: písemný test + ústní zkouška; zkoušku může student absolvovat po získání zápočtu z biochemie

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK