PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2010/2011
   Přihlásit přes CAS
Chemická informatika - OB2309039
Anglický název: Informatics for Chemists
Zajišťuje: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2010 do 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 40 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Martin Čapek Adamec, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Martin Čapek Adamec, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Chemie
Neslučitelnost : OB2309025, O02309024, O02309025
Záměnnost : OB2309025, O02309024, O02309025
Je neslučitelnost pro: OKB2309025, OB2309025
Je záměnnost pro: OKB2309025, OB2309025
Anotace
Poslední úprava: ADAMECM/PEDF.CUNI.CZ (26.06.2013)
Stěžejním cílem tohoto kurzu je naučit studenty získávat informace specifickké pro chemii z různých informačních zdrojů, tyto informace zpracovávat a výsledky prezentovat. Specifický cíl kurzu je seznámení studentů s chemickými databázeni, zvláštnostmi "chemické" typografie, prací s odbornými texty, metodikou t
Literatura
Poslední úprava: ADAMECM/PEDF.CUNI.CZ (13.09.2013)
  1. BÍLKOVÁ, J.; SOUDSKÁ, D. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Üstřední knihovan [online]. 2008 [cit. 2011-10-13]. Pravidla pro bibliografické citace. Dostupné z WWW: <http://beta.pedf.cuni.cz/biblcit.htm>.
  2. ČMEJRKOVÁ, S.; DANEŠ, F.; SVĚTLÁ, J. Jak napsat odborný text. 1. vyd. Praha : LEDA, 1999. 256 s. ISBN 80-85927-69-1.
  3. KOČIČKA, P.; BLAŽEK, F. Praktická typogrfie. Brno : Computer Press, 2000. 288 s. ISBN 80-7226-385-4.
  4. ČSN 01 6910 . Úprava písemností zpracovaných textovými editory. [s.l.] : [s.n.], 1.4.2007. 46 s.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Martin Rusek, Ph.D. (02.01.2014)

Podmínkou ke splnění předmětu je absence na maximálně 2 seminářích, zisk alespoň 80 % bodů z jednotlivých úkolů a splnění zápočtového testu na alespoň 75 %.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK